De vrijheid van onderwijs wordt misbruikt om discriminatie, onderdrukking en antidemocratische ideeën te verspreiden. Dat is ontoelaatbaar: scholen die haat zaaien moeten dicht, vindt 50PLUS.

Fragment uit de Telegraaf

Hoe is het mogelijk dat het Cornelius Haga Lyceum open mag blijven? “Het is niet uit te leggen dat een school met een bestuur dat de helft van het curriculum wilde wijden aan de salafistische geloofsleer les mag blijven geven aan onze kinderen”, zei Henk Krol in een debat over deze Amsterdamse school. De Inspectie van het Onderwijs stond op het punt een lovend rapport over de school te publiceren. Het Kamerlid van 50PLUS vroeg aan de verantwoordelijk ministers Slob en Grapperhaus hoe dat mogelijk is en of de inspectie door het schoolbestuur is misleid.

Radicale uitingen

De strafwet stelt bepaalde radicale uitingen strafbaar, zoals het aanzetten tot haat en ronselen voor de gewapende strijd. “Als er op het Cornelius Haga Lyceum strafbare feiten zijn gepleegd, dan verwacht mijn fractie dat het OM actie onderneemt”, stelde Henk Krol in het debat. “Kan minister Grapperhaus aangeven of dit op deze school plaatsvindt en of het OM tot vervolging overgaat?” Het Kamerlid vroeg bovendien of een verbod op haat zaaien of het ronselen voor de gewapende strijd een expliciete voorwaarde kan worden voor het bekostigen van een school.

Vrijheid wordt misbruikt

Henk Krol trok tijdens het debat over de Amsterdamse school het onderwerp breder. Hij trok de conclusie dat onze vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst worden misbruikt om discriminatie, onderdrukking en antidemocratische ideeën te verspreiden. “We zien een overeenkomst met het weren van haatpredikers, het stoppen van twijfelachtige buitenlandse geldstromen en het uitsluiten van homoseksuele leraren”, zei hij. “Allemaal zaken waarvan de overgrote meerderheid vindt dat het níet past bij onze vrijheid en onze tolerantie!”


De volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het debat over een Amsterdamse school die beïnvloed zou zijn door jihadisten met minister Slob van OCW en minister Grapperhaus van Justitie:

“Vorige week werden we opgeschrikt door berichten over het Cornelius Haga Lyceum.

- Richtinggevende personen binnen de school willen de helft van het curriculum wijden aan de salafistische geloofsleer

- Die personen zijn ook van plan om buiten de reguliere lestijden scholieren onder hun invloedssfeer te brengen.
- Van 2009-2012 hadden die personen contact met het terroristische groepering ‘Kaukasus Emiraat’, verantwoordelijk voor de aanslagen in de metro van Moskou in 2010.

Ernstige signalen en 50PLUS kent de AIVD en de NCTV goed genoeg om dit uiterst serieus te nemen. Dat deden de meeste Nederlanders en dus zorgde het voor veel onrust, terwijl niemand lijkt te weten wat er precies aan de hand is.

De burger snapt niet waarom enerzijds dit bericht wordt gepubliceerd, maar anderzijds de school gewoon door mag draaien. Dat lijkt tegenstrijdig. Het is toch niet uit te leggen dat een school met zo’n bestuur les mag blijven geven aan onze kinderen?

Sinds gisteren komt daar nog bij dat bij EenVandaag te zien was dat de Inspectie van het Onderwijs op het punt stond een lovend rapport te publiceren. Hoe kan dit? Is de inspectie door het schoolbestuur misleid?

Het bestuur had van 2009-2012 banden met een terroristische organisatie. Waarom komt dit pas nu aan het licht? De oprichting van de school werd gezien als een doorstart van de Islamitisch College Amsterdam. Ook die werd destijds al in verband gebracht met ondermijnende activiteiten. Wat zijn daarover de bevindingen van de AIVD? En kan de minister garanderen dat dit ook niet speelt bij andere scholen?

In de brief van vandaag schrijft de minister dat het islamitisch onderwijs een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse maatschappij. Om welke bijdragen gaat het? Kamervoorzitter mevrouw Arib schrijft in haar boek ‘Couscous op zondag’ dat er in Marokko maar heel weinig islamitische scholen zijn. Daar wordt het niet gezien als een bijdrage aan de maatschappij, en hier zou het wel een bijdrage zijn, zoals we lezen in de brief?

Als er strafbare feiten zijn gepleegd, dan verwacht mijn fractie dat het OM actie onderneemt. De strafwet stelt bepaalde radicale uitingen strafbaar, zoals het aanzetten tot haat en ronselen voor de gewapende strijd. Gebeurt dat op deze school? Zo ja, kan de minister van Justitie aangeven of het OM tot vervolging overgaat?

Het probleem waar we tegen oplopen gaat verder dan alleen deze casus. 50PLUS ziet een overeenkomst met het weren van haatpredikers, het stoppen van twijfelachtige buitenlandse geldstromen en het uitsluiten van homoseksuele leraren. Allemaal zaken waarvan de overgrote meerderheid vindt dat het niet past bij onze vrijheid en onze tolerantie. De vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst worden misbruikt om discriminatie, onderdrukking en antidemocratische ideeën te verspreiden. Wat is daaraan te doen?

Er zijn steden die de komst van het Cornelius Haga Lyceum tot de rechter toe bestrijden. Het is aan de rechter om een uitspraak te doen. Maar heeft de wetgever hier niet ook een taak?

Ten eerste, in de brief van vandaag worden op pag. 5 drie voorwaarden genoemd voor bekostiging, te weten bestuurlijk handelen, financiële rechtmatigheid en onderwijskwaliteit. Kan dat uitgebreid worden? Haat zaaien of het ronselen voor de gewapende strijd zou ook een reden moeten zijn om bekostiging te stoppen, en zelfs de school te sluiten.

Ten tweede, de vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs is beperkt. Je moet je aan de wetten houden. Het aanzetten tot haat en het ronselen voor de gewapende strijd is al strafbaar. Toch gebeurt het op scholen en moskeeën. Onze vraag: is er een lex specialis nodig? Een lex specialis is een artikel als toevoeging aan een al een bestaand wetsartikel om een specifieke zaak expliciet te benoemen. In dit geval denk ik aan een toevoeging aan het Wetboek van strafrecht om orthodoxen die zich schuldig maken aan haat zaaien en het ronselen voor de gewapende strijd expliciet strafbaar te stellen. Zijn de ministers bereid een dergelijke lex specialis te onderzoeken?”

© 14 maart 2019