Foto: Ehimetalor Unuabona (Unsplash)Inbreng van Henk Krol bij het overleg over mensen die bij Defensie in aanraking zijn geweest met het schadelijk verfbestandsdeel Chroom 6.

“Dit VAO is gekoppeld aan een algemeen overleg op 7 november vorig jaar, maar sindsdien zijn er op het onderwerp Chroom 6 nieuwe ontwikkelingen. Er ligt inmiddels een Plan van Aanpak ‘Beheersing Chroom 6 bij Defensie’. We zullen staatssecretaris Visser van Defensie aan haar belofte houden dat ze de Kamer goed informeert over de voortgang van de uitvoering van dat plan. Er is wat 50PLUs betreft sprake van stappen in de goede richting, maar we zijn er nog niet. 50PLUS blijft zich inzetten voor een regeling die in alle opzichten kan bijdragen tot het op zijn minst verzachten van het leed dat is aangericht bij de mensen die in het verleden in onaanvaardbare omstandigheden met chroom-6 hebben moeten werken.

Daarbij blijft mijn fractie waanzinnig grote moeite hebben met de formele opstelling van de staatssecretaris als het gaat om de positie van nabestaanden. En dan bedoel ik de situaties waarin iemand geen recht heeft op schadevergoeding omdat de overleden partner die niet heeft aangevraagd of niet heeft kunnen aanvragen. Want vaak was die regeling er nog niet toen de partner overleed! Dit is echt schrijnend. Wat mij zo tegenvalt is dat de staatssecretaris zich stijf en strak houdt aan wat er volgens haar juridisch mogelijk is volgens het Nederlandse schadevergoedingsrecht.

Aan de manier waarop de gemeente Tilburg de zaken heeft geregeld heeft zij geen boodschap. Maar waarom zegt staatssecretaris Visser niet toe dat ze alle mogelijkheden om die groep nabestaanden te helpen, uitputtend, creatief en vooral menselijk wil onderzoeken? Bij het Ministerie van Defensie zullen toch naast formele juristen ook mensen werken, die bereid en in staat zijn om ‘out of the box’ te denken? Verder blijft 50PLUS aandringen op een ruimhartige afbakening van de ziektebeelden die onder de regeling vallen.”

© 9 april 2019