Aanvragen van asielzoekers uit veilige landen moeten op de Nederlandse ambassades in het land van herkomst beoordeeld worden, vindt fractieleider Henk Krol van 50PLUS. “Dat voorkomt een hoop problemen.”

Asielzoekers - Foto: geralt (Pixabay)

Bij het debat over de asielzoekers uit veilige landen die voor veel overlast zorgen stelde 50PLUS zes indringende en concrete vragen aan staatssecretaris Mark Harbers:

1. Wat heeft de staatssecretaris tot nu toe bereikt met het Pact van Marrakesh in handen?

2. Wordt een diplomatieke aanpak met betrekking tot de te verwachten migrantenstroom van 800.000 mensen via Libië overwogen?

3. Is er een (beter) overzicht mogelijk van misdrijven en vervolging van asielzoekers uit veilige landen?

4. Biedt de ISD-maatregel – de maatregel voor veelplegers – uitkomst?

5. Wat te denken van een gps-enkelband voor stelselmatige overlastveroorzakers?

6. Kan het onderzoek worden verplaatst naar de ambassades in het land van herkomst?


De volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het debat over de onveilige werksituatie in azc’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers met staatssecretaris Harbers van Asielzaken:

“Je zal maar winkelier zijn en dagelijks te maken krijgen met diefstal, en dat terwijl je netjes je brood probeert te verdienen. De fractie van 50PLUS spreekt de grootst mogelijke steun uit voor deze ondernemers. Helaas, de staatssecretaris zet een speciale pendelbus in om overlast gevende asielzoekers naar hen toe te brengen.

Het personeel van de Extra Begeleiding en Toezichtlocaties is goed getraind, maar moeten desondanks drie keer per week 112 bellen. Alle steun voor het personeel dat probeert te redden wat er te redden valt.

Als klap op de vuurpijl wordt de burgemeester van Weert die optreedt tegen dit soort lastpakken als verdachte aangemerkt door het OM. Het is een dieptepunt voor onze rechtsstaat.

Onze samenleving wordt in de tang gehouden door een relatief klein aantal kansloze asielzoekers.

Tijdens het debat over het Pact van Marrakesh stelde de staatssecretaris dat het pact landen van herkomst zou wijzen op hun morele plicht om onderdanen terug te nemen. Het zou een diplomatiek instrument zijn tegen illegale migratie. Hij beloofde om gesprekken aan te gaan zodra het pact was aangenomen. Graag horen wij wat de staatssecretaris met het pact in de hand al heeft bereikt om illegale migratie te verminderen en ‘veilige landers’ uit te zetten.

Uit een gesprek met de ambassadeur van Libië bleek dat ontwikkelingen in dat land mogelijk leiden tot een stroom van 800.000 migranten. Libië is diep verscheurd. Verschillende landen kiezen partij, maar Nederland staat bij alle tegen elkaar strijdende partijen hoog aangeschreven. Dat komt omdat de Nederlandse diplomaat Adriaan Pelt ooit de conceptgrondwet voor Libië schreef. Kan de staatssecretaris onze bijzondere positie gebruiken om de komende stroom van 800.000 migranten te stoppen?

Terug naar de huidige overlastgevers. In het rapport in opdracht van het WODC staat dat internationale afspraken doeltreffende maatregelen in de weg staan. Het gaat om de EU Opvangrichtlijn, de EU Terugkeerrichtlijn en uitspraken van het Europese Hof van Justitie. De EU die het ons moeilijk maakt, het staat haaks op ons gevoel van rechtvaardigheid.
Maar we hebben toch ook nationale wetgeving? Het overtreden daarvan wordt zelfs in het Pact van Marrakesh genoemd als reden om asielzoekers te detineren (art. 25). De fractie van 50PLUS wil beter inzicht in het aantal misdrijven door asielzoekers uit veilige landen, of zij worden vervolgd en zo ja hoe ze worden berecht. Biedt de maatregel voor veelplegers, de ISD, uitkomst?

Dan de brief van gisteren. De staatssecretaris wil overlastgevers in beeld krijgen en houden omdat hij rekening houdt met zware feiten en misdrijven. Wij juichen dat toe. Als de staatssecretaris denkt aan meer toezicht en handhaving, denkt hij dan ook voor de notoire overlastgevers aan gps-enkelbanden?

Ons asielsysteem is lek. Er wordt misbruik van gemaakt ten koste van het draagvlak voor echte vluchtelingen en dat betreuren we. Kansloze asielzoekers uit veilige landen misbruiken de proceduretijd voor crimineel gedrag. 50PLUS wil dit stoppen en zoekt naar mogelijkheden om dit te realiseren. Wij hebben een suggestie die we alvast willen meegeven: is het mogelijk om de asielprocedure te verplaatsen naar het land van herkomst? Asielzoekers uit veilige landen zouden via een Nederlandse ambassade asiel kunnen aanvragen.”

© 18 april 2019