50PLUS wil dat minister van Justitie Grapperhaus alles op alles zet om het echtpaar Van Laarhoven snel terug naar Nederland te halen.

Minister Grapperhaus - Foto: Rijksoverheid

Het echtpaar Van Laarhoven is door toedoen van de Nederlandse overheid in Thailand veroordeeld tot respectievelijk 20 en 8 jaar in mensonterende omstandigheden gedetineerd zitten. De Nationale Ombudsman schreef een snoeihard rapport over hoe Van Laarhoven en zijn vrouw zijn behandeld door de Nederlandse overheid.

Groeiende verbijstering

Met groeiende verbijstering heeft de fractie van 50PLUS kennis genomen van de brief van minister Grapperhaus (foto) van Justitie over het echtpaar Van Laarhoven. “De minister doet niets, terwijl het oordeel van de Nationale Ombudsman vernietigend is”, zo stelde Henk Krol in een debat over het rapport van de Nationale Ombudsman over de zaak-Van Laarhoven met de minister van Justitie &Veiligheid.


Lees hier de volledige inbreng van Henk Krol in het debat met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de zaak-Van Laarhoven:

“Met groeiende verbijstering heeft de fractie van 50PLUS kennis genomen van de brief van de minister van Justitie over het echtpaar Van Laarhoven. De minister doet niets, terwijl het oordeel van de Nationale Ombudsman vernietigend is.

Onze fractie prijst de ombudsman hoe hij zijn onafhankelijke positie invult. Iets dat niet meer zomaar vanzelfsprekend is. We willen hier graag nogmaals benadrukken hoe belangrijk het onafhankelijk oordeel is over het overheidsfunctioneren, zoals nu als het gaat om individuele Nederlandse burgers en hoe zij behandeld zijn door de Staat, maar ook met betrekking tot onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, het onafhankelijk ongevallenonderzoek, onafhankelijke inspecties en onafhankelijke doorrekeningen.

Het zijn trieste conclusies in het rapport. De Nederlandse instanties namen zelf het initiatief om de Thaise overheid de brief te sturen en verstrekte de Thai informatie ter ondersteuning van hun verzoek. Bovendien suggereerden zij ten onrechte dat de echtgenote van Van Laarhoven verdachte was, terwijl zij slechts getuige was. Er zijn leugens verspreid. Ook suggereerde het OM dat de Thai misschien zelf een strafrechtelijk onderzoek konden beginnen. Dit terwijl zij goed op de hoogte waren van de risico’s van een aan drugs gerelateerd strafrechtelijk onderzoek in Thailand. De Nederlandse overheid heeft vooraf onvoldoende rekening gehouden of de actie zorgvuldig, effectief en proportioneel was. Dat is het oordeel van de Nationale Ombudsman.

De minister schrijft dat hij bestaande werkprocessen gaat doorlichten en bewandelt verder de formele weg: wachten tot het definitief worden van het vonnis, en dan het verzoek van Van Laarhoven toetsen aan de criteria in het Verdrag met Thailand, aan de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots) en aan het Beleidskader inzake de overdracht van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen aan Nederland. Dus dat traject gaat pas vanaf december dit jaar van start. Het is wrang om te lezen dat de minister dan ‘voortvarend’ aan het werk gaat. Het echtpaar zit dan inmiddels vijf jaar vast.

Mijn fractie heeft de volgende vragen:
- Welke andere mogelijkheden heeft de minister van Justitie om Van Laarhoven sneller naar Nederland te krijgen?
- Kan de diplomatieke weg bewandeld worden, zodat Van Laarhoven niet nog langer onder erbarmelijke omstandigheden in Thailand gedetineerd zit?
- Gaat de overheid excuus aanbieden?
- Hoe gaat het verder met de echtgenote van Van Laarhoven? Zij is geen Nederlands staatsburger en kan dus nooit op grond van de genoemde trajecten haar straf in Nederland uitzitten.

Mevrouw de Voorzitter, ik was toch al niet van plan om in het mei-reces op vakantie te gaan naar Brunei, uit angst voor de wetgeving daar. Nu al helemaal niet, uit angst - en dat is toch diep triest - voor ons eigen OM.”

© 25 april 2019