Bij het debat over het pakket klimaatmaatregelen van het kabinet hamerde 50PLUS op drie cruciale eisen: de haalbaarheid van de plannen, de betaalbaarheid door burgers en het draagvlak onder de bevolking.

Energie en elektriciteit - Foto: jplenio (Pixabay)

Anderhalf jaar werd er aan ‘klimaattafels’ gewerkt aan een ontwerp-klimaatakkoord, bedoeld om Nederland schoner en duurzamer te maken. Uit de honderden voorgestelde maatregelen maakte het kabinet een keuze. Dat pakket klimaatmaatregelen werd vrijdag gepresenteerd en vandaag in de Tweede Kamer besproken. Een aantal keuzes van het kabinet zijn rekeningrijden vanaf 2026 (drie varianten worden nog onderzocht), elektrisch rijden aantrekkelijker maken voor particulieren, de belasting op gas verhogen (maar die op elektriciteit verlagen; de energierekening gaat in 2020 gemiddeld met honderd euro omlaag) en bedrijven belasting laten betalen over teveel uitgestoten CO2.

Haalbaarheid

Veel van de voorstellen van het kabinet worden nog nader onderzocht of uitgewerkt. “Dat maakt ook dat we over lang niet alles al wat kunnen zeggen”, zei Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo bij het debat over het voorgestelde pakket klimaatmaatregelen met minister Wiebes. “Maar elk voorstel moet op zijn eigen merites beoordeeld worden.” Haalbaarheid van de plannen is cruciaal, vindt 50PLUS.

Betaalbaarheid

Gas wordt in de plannen van het kabinet duurder, elektriciteit juist goedkoper. De Opslag Duurzame Energie (ODE) gaat voor de burger omlaag. “Het aandeel belastingen in de energierekening is bijna 50 procent, dus dat mag ook wel!”, stelde Gerrit Jan van Otterloo. “50PLUS heeft al zo vaak gezegd: het belangrijkste is de betaalbaarheid voor de burger! De industrie gaat juist meer betalen voor ODE. Is dat onderaan de streep budgetneutraal? En wat kunnen we ertegen doen dat bedrijven de stijging doorberekenen in hun prijzen, waardoor de consument alsnog het gelag betaalt?”

50PLUS ondersteunt als medeondertekenaar van de Klimaatwet de doelen en het streven van het klimaatakkoord. “Toch roepen wij nog lang geen hosanna over de individuele maatregelen”, waarschuwde Van Otterloo. “We kunnen ons nog steeds niet aan de indruk onttrekken dat aan de klimaattafels door meerdere deelnemers het eigenbelang een niet te ontkennen rol heeft gespeeld. Dat is natuurlijk niet acceptabel en funest voor het draagvlak. En daarmee staat of valt het welslagen van het hele verhaal. Er wordt erg gefixeerd op de eindresultaten, maar bij veel maatregelen is nog helemaal niet goed te zeggen wat het precies gaat opleveren. Denk aan de CO2-heffing of de vorm van rekeningrijden.”

Draagvlak

Het algemene beeld bij het pakket klimaatmaatregelen van het kabinet is dat de scherpe kantjes er richting de burger wat van af lijken. “Dat is mooi, want 50PLUS heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de lasten naar draagkracht verdeeld moeten worden”, vindt Gerrit Jan van Otterloo. “50PLUS kan het niet vaak genoeg zeggen: draagvlak onder de burgers van Nederland is waar het om gaat! Zorgen dat de maatregelen mensen écht iets opleveren, en niet het gevoel dat zij direct en indirect de rekening gepresenteerd krijgen. Dat is de belangrijkste opgave voor deze regering voor dit klimaatakkoord. En dat lijkt me nog de grootste opgave!”

 Bekijk hieronder de volledige inbreng van Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo bij het debat over het pakket klimaatmaatregelen en het klimaatakkoord.

© 3 juli 2019