Corrie van BrenkDe overheid en het bedrijfsleven moeten veel meer investeren in de duurzame inzetbaarheid van mensen, vindt 50PLUS.

“We hebben een tekort aan arbeidskrachten en tegelijkertijd staan ruim één miljoen mensen die kúnnen en willen werken nog buitenspel. Die impasse moet snel doorbroken worden”, stelt Corrie van Brenk (foto) van 50PLUS.

Flinke inspanning

Dit vraagt een flinke inspanning van bedrijfsleven en overheid. De werkgevers moeten méér werk gaan maken van duurzame en behoorlijk betaalde banen. De overheid moet veel meer dan nu investeren in onderwijs, duurzame inzetbaarheid van mensen, en Leven lang Ontwikkelen (LLO), zodat werkzoekenden óók weer arbeidsfit kunnen worden, zo vindt 50PLUS.

Door LLO blijven mensen duurzaam inzetbaar en kunnen zij makkelijker werk vinden in een andere sector, mocht dat nodig zijn. Dat vergt een grote investering. LLO zou daarom onderdeel uit moeten gaan maken van de Investeringsagenda van dit kabinet.

‘Open hiring’

50PLUS vindt verder dat de minister samen met sociale partners ‘open hiring’ (werken zonder voorafgaand sollicitatieproces) sterk moet gaan ontwikkelen en stimuleren. Overal waar dat mogelijk is. Op die manier krijgen kwetsbare jongeren en ouderen of mensen met een beperking, groepen die nu nog moeilijk aan de bak komen, nieuwe kansen om hun kwaliteiten in de praktijk te bewijzen.


Hieronder de volledige inbreng van Corrie van Brenk in het debat met minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het tekort aan arbeidskrachten:

“Er is een groot tekort aan personeel. Je zou denken: álle kansen voor mensen om aan het werk te komen! Voor mensen die werkloos zijn, die een arbeidsbeperking hebben, die géén uitkering hebben maar wél graag willen werken, of mensen die méér willen werken. De realiteit is dramatisch anders. Méér dan één miljoen mensen staan langs de kant. Denk bijvoorbeeld aan ervaren verkopers van Vroom en Dreesman die niet meer aan de bak komen.

Er is een verstikkende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Onze eerste vraag: Waar is de langetermijnvisie van werkgevers en branches? Wáár is een gedegen personeelsplanning voor de middellange termijn in plaats van het structurele korte termijn denken? Waar is het keiharde offensief van de overheid om deze vernietigende mismatch te helpen doorbreken?

Bedrijven moeten óók zelf de hand in eigen boezem steken. Zo klagen horeca en retail over tekorten aan en verloop van arbeidskrachten. Maar bieden zij niet té vaak belabberde arbeidsvoorwaarden? Werkgevers houden werknemers met de Lage Inkomens Voordeel subsidie (LIV) té vaak in een laag-inkomen-greep. Voorzitter er zíjn écht kansen. Is de minister ook bereid kritisch te zijn richting de werkgevers?

Het lijkt wel of een vak leren op MBO-niveau een vies woord is geworden, en te min voor de arbeidsmarkt. Of dat mensen zonder startkwalificatie bij voorbaat afgeschreven zijn. Waar is het gezond verstand gebleven?

Waarom geven wij mensen zó weinig kans op werk, om door te groeien in een functie, of om bij te blijven in een functie? Mag er óók nog werk zijn voor mensen die géén studiebol hebben? LBO- en MBO’ers moeten óók een plek krijgen op de arbeidsmarkt.  Ziet de minister dit ook, en wat gaat hij hieraan doen?

De sleutel om de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te doorbreken is tweeërlei: als topeconomie méér gaan investeren in onderwijs – wij zijn nu middenmoter in de EU! De overheid moet daarnaast - met oog voor kwetsbare groepen - zelf fors méér gaan investeren in duurzame inzetbaarheid en leven lang leren en ontwikkelen. Denk aan de persoonlijke leerrekening. Tuig die flink op. Maak dat nou onderdeel van de Investeringsagenda van het kabinet! Dan vergroot je de mobiliteit binnen een sector, en tússen sectoren. Je geeft werkzoekenden dan weer kans om aan het werk te komen Maar zonder forse extra investering gaat het zeker niet lukken. Gaat u zich daar hard voor maken in het kabinet?

Het tekort aan arbeidskrachten kan zeker nog op een andere manier teruggedrongen worden. De arbeidsmarkt is té ver doorgeschoten in het eisen van indrukwekkende cv’s met formele kwalificaties, jaren werkervaring en het uitsluitend op papier zoeken naar het ‘schaap met de vijf poten’. Daardoor blijven gouden kansen liggen! 50PLUS stelt voor drempels weg te nemen. Laat mensen in de praktijk bewijzen wat ze waard zijn. Dan geven wij óók mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – waaronder veel ouderen – weer een faire kans. Wij vragen de minister zich sámen met sociale partners sterk te maken voor ‘open hiring’, waar dat maar enigszins mogelijk is. Waarom niet op iedere website behalve vacatures ook de mogelijkheid voor een simpele invulmogelijkheid van naam en telefoonnummer. Zó geef je jong en oud met een open blik en zonder vooroordeel weer een kans. Wil de minister hier actief mee aan de slag gaan? De nood is hoog, bij werkzoekenden en werkgevers.

© 12 september 2019