Eindelijk is het eindrapport Grondstof of Afval van de taskforce Herijking afvalstoffen er. “Dat is belangrijk voor onze Waterschapsmensen”, stelt Kamerlid Corrie van Brenk. “Afval kan grondstof worden, maar wettelijk zijn daar belemmeringen weg te nemen.”

Afval bekertjes - Foto: EKM-Mittelsachsen (Pixabay)

“Eindelijk is het rapport van de taskforce Herijking afvalstoffen er. Ik heb er met belangstelling kennis van genomen. Ik weet dat veel mensen in het land met name de Waterschappen hiernaar uitgekeken hebben”, zei Kamerlid Corrie van Brenk bij het overleg over de circulaire economie met staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat.

“Je zou denken dat het een simpele vraag is, wat is afval? We hebben er een kaderrichtlijn afvalstoffen voor in Europa, in Nederland hebben we de afvalwet en regelgeving. Beide stammen uit een tijd dat we nog niet bezig waren met circulariteit.

Nu ligt hier de advies van de Taskforce hoe belemmeringen weggenomen kunnen worden die voortkomen uit de afvalwet en regelgeving en de uitvoering daarvan als we naar een circulaire economie willen.

Het kabinet heeft hoge ambities: 50% minder primaire grondstoffen met een negatieve milieu-impact gebruiken in 2030 en Nederland circulair in 2050.

Er zijn al veel initiatieven om dit doel te halen, maar volgens de taskforce zijn er extra stappen nodig. Zo moet het begrip ‘afval’ in de regelgeving veranderd worden en de uitvoeringspraktijk worden verbeterd. De taskforce pleit voor een centrale regie, net zoals bij de energietransitie. Met kaders gesteld door het Rijk en daarna een regierol voor de provincies. Gaat de staatssecretaris dit ook doen?

Het is mooi dat inzichtelijk is gemaakt hoe de praktijk werkt, wat de knelpunten zijn, gaat de staatssecretaris dit snel en adequaat oppakken?

De staatssecretaris spreekt in haar brief over een verkenning naar productregelgeving en andere normering met als focus de aansluiting op het afvalstoffenrecht. Ook de bijproductcriteria worden erbij betrokken. Dat is mooi, alles om de sector duidelijkheid te geven wanneer iets geen afvalstof meer is. Maar wanneer is dat gereed? Het voelt alsof we steeds niet verder komen en blijven onderzoeken, maar nu noemen we het verkenning, wanneer is het klaar en is er duidelijkheid?

Wij verwachten van de staatssecretaris dat zij zich blijft inzetten op EU-niveau voor een correcte definitie van afvaldefinitie.

Doorzetten van het programma Ruimte in Regels binnen het versnellingshuis om de belemmeringen snel en adequaat door te geleiden en ambtelijk uit te werken klinkt ons verstandig. Gaat dat ook gebeuren, de staatssecretaris lijkt hier nogal terughoudend over te zijn in haar brief.

Statiegeld op blikjes

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Waren een half jaar geleden de moties en verzoeken van 50PLUS samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP om statiegeld op blik te heffen tegen dovenmansoren. Nu lijkt er een meerderheid van de Kamer te pleiten voor wetgeving die leidt tot statiegeld op blikjes. Bijzonder, maar gaat het nu ook gebeuren? Graag een reactie van de staatssecretaris.
 
Vorige week stuurde de staatssecretaris een brief over het instellen van een importplafond voor buitenlands afval. Dit vanwege de voortdurende afvalcrisis in Amsterdam.
De staatssecretaris kan wel blijven wijzen naar het lokale bestuur, en naar de markt die verantwoordelijk is voor het afvalverbrandingsproces, maar deze situatie duurt natuurlijk al veel te lang.

De gemeente heeft er nu alweer 45 miljoen euro in gestoken. Maar wanneer komt er nu een écht oplossing voor het probleem? Wat kan de staatssecretaris doen? Want deze situatie kan natuurlijk niet voortduren.

Nog een laatste opmerking over kleding en textiel. Kan de staatssecretaris aangeven hoe de stand van zaken is rondom recycling van kleding en textiel?”

© 15 oktober 2019