Premier Mark Rutte - Foto: Arenda OomenHenk Krol heeft premier Rutte gefeliciteerd met het verlies van de meerderheid in de Tweede Kamer. Nu moet hij de minister-president zijn van méér dan alleen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Het kabinet had al geen meerderheid qua aantal kiezers. Slechts 49,3 procent van de kiezers stemde op een van de regeringspartijen. 49,2 procent stemde op de oppositie.

Het is winst voor de democratie dat kabinet nu naar de Kamer moet luisteren om een meerderheid te krijgen. Nu steeds meer pensioendeskundigen zich achter 50PLUS scharen dat de rekenrente omhoog moet, geeft deze nieuwe verhouding in de Kamer ruimte voor een echt debat en wellicht gaat het gezond verstand zegevieren. 

Inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het debat over de wijze waarop de coalitie met het ontvallen van de meerderheid denkt om te gaan met minister-president Rutte:

“Voorzitter, mag ik via u de minister-president feliciteren? Eindelijk moet hij nu de minister-president zijn van méér dan alleen de kiezers van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dit kabinet presenteerde zich altijd wel als een kabinet dat steunde op een meerderheid. Maar ook dat was een onjuiste conclusie, omdat dit kabinet bij de verkiezingen immers niet boven de 50 procent van de stemmen uitkwam.

Dat was in onze ogen niet belangrijk omdat ook een minderheidskabinet heel goed kan regeren. Voorwaarde is dan wel dat er steeds wisselende meerderheden worden gezocht. Al meteen na de start van dit kabinet bood 50PLUS aan om in voorkomende gevallen die steun te verlenen. Helaas werd daar te weinig gebruik van gemaakt. Jammer, want deze eerste minister zou zich moeten presenteren als de minister-president van alle Nederlanders.

50PLUS gaat ervan uit dat vanaf dit moment de minister-president zich ook als zodanig gaat opstellen. Dat is vooral belangrijk bij een onderwerp waar 50PLUS al jaren op hamert. De onnodige pensioenkortingen. Steeds wanneer we daar over begonnen, werd 50PLUS belachelijk gemaakt door deze minister-president. Onze cijfers en statistieken zouden niet kloppen. Hij beschuldigde de huidige gepensioneerden bij de Algemene Politieke Beschouwingen zelfs van potverteren. 50PLUS zou onvoldoende denken aan onze kinderen en kleinkinderen. Wat een gotspe! Mijn fractie is daar nog ziedend over.

Maar gelukkig zien we dat deze minister-president en zijn raadgever Klaas Knot steeds verder geïsoleerd raken.

Eerst was het Corien Wortmann van het ABP die de heren Knot en Rutte op hun nummer zette, daarna kwam Nout Wellink die de argumenten van 50PLUS kracht bijzette. Een jonge redacteur van de Volkskrant riep twee weken geleden de lezer vanaf de voorpagina toe dat er ook voor jongeren voldoende in de kassen zal blijven zitten en een vloedgolf van andere deskundigen volgden.

En als klap op de vuurpijl kwam daar deze week de brief bij van inmiddels zestig hooggeleerde heren en dames die laten weten dat ze zich achter het standpunt van 50PLUS scharen. Zij laten aan dit kabinet weten dat ze met hun pensioenvisie écht op de verkeerde weg zitten.

Ik besteed de rest van mijn spreektijd graag aan het noemen van deze grote namen.

Drs. Sonja Barendregt-Roojers
drs. Dick de Beus,
prof. Dirk Bezemer,
prof. Eduard Bomhoff,
prof. Wim Boonstra,
prof. Steven Brakman,
mr. Rudo Broekman,
drs. Rob de Brouwer,
prof. Frank den Butter,
mr. Jeroen van Breda Vriesman,
mr. drs. Elco Brinkman,
drs. Maarten Dijkshoorn AG,
prof. Piet Duffhues,
dr. Jaap van Duijn,
prof. Sylvester Eijffinger,
dr. Jean Frijns,
dr. Wim van den Goorbergh,
prof. Hans Gortemaker RA,
prof. Raymond Gradus,
drs. Paul van der Heide,
drs. Taco van Hoek,
drs. Jan Hommen,
prof. Lex Hoogduin,
drs. Han de Jong,
dr. Angelien Kemna,
drs. Michel Klaster,
mr. Flip Klopper,
prof. Kees Koedijk,
prof. Jaap Koelewijn,
drs. Peter Kraneveld,
dr. Jeroen Kremers,
mr. Joop van Lunteren,
prof. Erik Lutjens,
prof. René Maatman,
drs. Matt Martens,
drs. Jelle Mensonides,
drs. George Möller,
drs. Max Monkau,
drs. Edin Mujagic,
mr. Frans de Néree tot Babberich,
dr. Anton van Nunen,
prof. Leen Paape,
prof. Eduard Ponds,
prof. Bernard van Praag,
drs. Martijn Raaijmakers,
drs. Peter de Ridder,
drs. Joop Ruijgrok,
prof. Dirk Schoenmaker,
drs. Dick Sluimers,
prof. Elmer Sterken,
prof. Sjef Stijnen,
prof. Coen Teulings,
mr. Willem Stevens,
ir. Jeroen van der Veer,
prof. Harrie Verbon,
prof. Casper de Vries,
dr. Ed Westerhout,
mr. Bernard Wientjes,
drs. Herman Wijffels,
drs. Jan Wijnands.

And counting

Wij danken deze ondertekenaars voor hun steun voor de strijd van 50PLUS.”

► Kom in actie voor uw pensioen!

© 16 oktober 2019