Vlag Syrië - Foto: Beshr Abdulhadi (Flickr)Over de inval van Turkije in Syrië stelde 50PLUS enkele dringende vragen. “Wij willen dat de vrijheid van meningsuiting van Turkse en Koerdische Nederlanders wordt gewaarborgd”, benadrukte fractieleider Henk Krol.  

50PLUS wil antwoorden op indringende vragen over de inval van Turkije in Syrië. De internationale vrede en veiligheid staat op het spel. Bovendien dreigt Erdogan met het openzetten van de poort en miljoenen vluchtelingen richting Europese Unie te sturen. “Is het tijd om de Nederlandse Marine in te zetten bij het bewaken van de buitengrenzen van de EU?”, vroeg Henk Krol aan minister-president Rutte en minister Bijleveld van Defensie.

Vrijheid van meningsuiting

De veiligheid van Turkse Nederlanders en Koerdische Nederlanders die zich tegen de inval van Erdogan keren mag met dit conflict op geen enkele manier verminderen. Ook hun recht op vrijheid van meningsuiting moet worden gegarandeerd. “Het is hier tenslotte geen Turkije”, stelde Henk Krol. “Wat 50PLUS betreft is deze inval een reden om de toetreding van Turkije tot de Europese Unie af te blazen.”

Vragen

Fractievoorzitter Henk Krol stelde namens 50PLUS een elftal vragen waarop dringend antwoord nodig is.

Vragen over de acute crisis:

1. Een politica is uit haar auto gesleurd, verkracht en vermoord. Een mensenrechtenactiviste is gestenigd en onthoofd. Journalisten en burgers zijn gebombardeerd. Kloppen deze berichten? Kan de minister bevestigen dat het mogelijk om oorlogsmisdrijven gaat en welke actie gaat de internationale gemeenschap ondernemen?
2. Hoe staat het met de humanitaire hulp voor de mensen in het gebied?
3. Is de wapenlevering vanuit Nederland al gestopt?
4. Hoeveel wapens heeft Nederland de afgelopen vijf jaar aan Turkije verkocht? Worden deze wapens nu gebruikt bij de inval in Noord-Syrië?
5. Streeft het kabinet naar een totaal handelsembargo door Nederland?
6. Erdogan dreigt om de poorten open te zetten en miljoenen vluchtelingen naar de EU te sturen. Is dit een reden om de buitengrenzen van de EU krachtig te bewaken? Is de assistentie van de Nederlandse Marine denkbaar?

Vragen over de bedreiging van de veiligheid in Nederland:

7. Er was al sprake van een escalatie tussen Erdogan-aanhangers en Nederlandse Koerden, afgelopen week op het Malieveld in Den Haag. Worden Turkse Nederlanders die geen Erdogan-aanhanger zijn en Koerdische Nederlanders bedreigd? Wat doet het kabinet om de vrijheid van meningsuiting te garanderen van Turkse en Koerdische-Nederlanders die de inval veroordelen?
8. Hoe staat het met de verhoogde kans op terreuraanvallen in de EU en in Nederland nu IS-strijders uit Koerdische kampen ontsnappen?

Vragen over de toekomst van de NAVO en de EU:

9. Kunnen de bewindspersonen ingaan op de mogelijke gevolgen voor Cyprus? In het Griekse deel van Cyprus vrezen ze voor een Turkse inval. Wat gaat de NAVO dan doen?
10. Er is sprake van een groeiende isolatie van Turkije binnen de NAVO. De secretaris-generaal levert nu kritiek op Turkije terwijl dat vorig jaar bij Afrin nog niet het geval was. Welke scenario’s zijn denkbaar over de positie van Turkije in de NAVO en wat is de inzet van het kabinet?
11. Hoe verhoudt zich de steeds verdergaande samenwerking op terrein van Defensie en zelfs een mogelijke EU-leger, waar mijn fractie niet voor is, tot de toetredingsgesprekken met Turkije en de inval in Syrië?

© 16 oktober 2019