50PLUS vindt dat minister Schouten (Landbouw) de regie moet houden bij de aanpak van het stikstofprobleem in de provincies.
Boeren, maar ook de andere betrokkenen partijen zoals gemeenten, belangenorganisaties zoals bouwend Nederland en anderen willen dringend weten waar zij aan toe zijn. Daar hoort centrale regie bij, zo stelde Gerrit Jan van Otterloo van 50PLUS in het debat over de stikstofproblematiek met minister Schouten (Landbouw).

 

50PLUS ondersteunt het advies van TNO om meerdere meetmethoden aan elkaar te verbinden om zo systematisch de onzekerheid in modellen te verminderen. Daarnaast moeten alle maatregelen die straks worden aangekondigd worden getoetst aan het beoordelingskader van de Raad van State, zo vindt 50PLUS.

 

Lees hieronder de volledige inbreng van Gerrit Jan van Otterloo in het debat met minister Schouten (Landbouw):

“Heel boerend, bouwend en bestuurlijk Nederland is in de ban van stikstof.
Alsof stikstof een nieuw probleem zou zijn, verklaart een jonge boer op tv. 

Je zou bijna willen dat het waar was, maar helaas zijn we er al jaren mee bezig en de eerste uitspraak van de Raad van State in de reeks tot aan dit voorjaar dateert van vijf jaar geleden. De hysterie is het gevolg van het blokkeren van het PAS

Deze kwestie speelt nog veel langer!

Slimmere boeren in de dierhouderij weten dat zij met de nieuwste technieken de stikstofuitstoot moeten beperken omdat het schadelijk is voor ons allemaal en zeker ook voor bepaalde natuurgebieden.

Eigenlijk weten we allemaal wel dat het niet goed genoeg gaat maar we verzinnen liever een truc dan echt beleid te maken.
Henk Bleker voelde zich een echte Barbapapa en verzon een truc.  Die truc werd het PAS waarbij de stikstof niet in het hier en nu adequaat verminderd werd.

Eerder beleid om de varkenstallen te concentreren in bepaalde gebieden heeft wel gezorgd voor de bouw van megastallen maar niet tot vermindering van de activiteiten waar dat nodig was.  Een leerzaam voorbeeld van slecht beleid.
En nu zitten we met de gebakken peren omdat de rechters de wet naleven en geen nieuwe vergunningen met het PAS in de hand kunnen laten passeren.

Wij willen effectief beleid.
Wij kunnen in dit geval het buitenland er niet de schuld van geven.
Want voorzitter, helaas is ook in dit geval Nederland de vieze man van Europa en exporteren wij naar onze buurlanden meer dan driemaal zoveel stikstof als dat wij uit het buitenland importeren.

50PLUS wil graag kunnen genieten van een gevarieerde natuur en wil niet van Nederland een groot eenvormig stadspark laten maken.
Hemelsbreed op enkele kilometers afstand van het Binnenhof ligt zo’n uniek Natura 2000 gebied waar de hele week door veel stadsmensen van de duinen kunnen genieten.

Voorzitter, 50PLUS is van het zoeken naar oplossingen. Net zoals wij dat doen bij het voorkomen van de dreigende kortingen op de pensioenen willen wij ook hier praten over de oplossingen zonder de problemen weg te definiëren.

Als er één ding gisteren in de rondetafelgesprekken wel duidelijk is geworden dat er geen ‘quick fix’ bestaat als het om stikstof gaat. Verhogen van de norm is geen oplossing. De stikstof zit op plekken waar het minder en niet meer stikstof moet zijn.
Hoe komen we tot minder stikstof? En wel op plaatsen waar dit belangrijk is om elders de zaken niet te blokkeren. Met satellietbeelden kunnen we al veel maar nog niet genoeg. Wat 50PLUS betreft alle reden om die programma’s toe te spitsen op lokale metingen. Dat versterkt ook het draagvlak.

Uitkoop van rechten kan helpen maar tegelijkertijd willen de boeren hun verkregen rechten niet kwijt.
Sterker nog, zij willen nog meer stikstof kunnen produceren dan zij nu al doen zolang er nog ruimte in de vergunning zit.
Ik heb eerder vragen gesteld over Heusden waar uit een faillissement nog net een nieuwe vergunning komt die mogelijk tot ruim 1200 koeien meer zal leiden. Die antwoorden geven een zorgelijk beeld en tonen waar het PAS ook faalde.
Ik begrijp dat de boeren uit eigen belang die rechten maximaal willen exploiteren maar de rest van de samenleving moet ook verder kunnen.

50PLUS verwacht van de boeren constructieve voorstellen variërend van meer gebruik van slimme systemen tot meer simpelere oplossingen als verhoging van bijvoorbeeld de weidegang van 1000 uren naar 2000 of 3000 uur per jaar per koe. Dat betekent ook heffingen op uitstoot stikstof.

Tegelijkertijd zal er via herstelmaatregelen in de waterhuishouding, grondwaterpeil, afgraven, maaien en begrazen ACTIEF GEWERKT MOETEN WORDEN AAN STIKSTOFREDUCTIE IN DE BODEM.

Maar er zijn meer oplossingen nodig.
Hoe kan er weer gebouwd worden om het tekort aan woningen aan te pakken?
Hoe kan er gewerkt worden aan projecten voor duurzame energie openbaar vervoer etc?
Zaken van algemeen publiek belang zouden nu al uitgezonderd kunnen worden.
Kunnen al deze zaken niet als zodanig aangemerkt worden?
Ik zeg dat ook omdat wat ons betreft tegelijkertijd de toetsing van de stikstofbelasting zou moeten plaatsvinden op de permanente uitstoot.
Tijdens de bouw moet de uitstoot natuurlijk zoveel beperkt moet worden.
Maar dat zou wat 50PLUS betreft niet de maatstaf moeten zijn voor de vergunningsverlening.
Permanente uitstoot in de dierhouderij is toch echt van een andere orde dan de tijdelijke belasting.
Daarom willen niet alleen de boeren als grootste veroorzakers, maar ook de andere betrokkenen partijen zoals gemeenten, belangenorganisaties zoals Bouwend Nederland en anderen dringend weten waar zij aan toe zijn.
Het is goed dat er maatregelen in het verkeer worden genomen door op bepaalde trajecten de maximumsnelheid terug te brengen naar 100 km per uur. Dat kan ook wat minder dodelijke ongelukken opleveren, bovendien.

Voorzitter, ik concludeer:
1. 50PLUS wil op de één of andere wijze een toets van alle maatregelen aan het beoordelingskader van de Raad van State.
2. 50PLUS ondersteunt het advies van TNO om meerdere meetmethoden aan elkaar te verknopen om systematisch de onzekerheden in modellen te verminderen.
3. 50PLUS wil dat de minister de regie houdt over al die beleidsgerichte aanpakken in de 12 provincies.

Ik eindig met een citaat uit een bijna 75 jaar oud gedicht van J.C. Bloem
EN DAN, WAT IS NATUUR NOG IN DIT LAND
EEN STUKJE BOS TER GROOTTE VAN EEN KRANT

© 17 oktober 2019