113 ZelfmoordpreventieHet is van cruciaal belang dat de instellingssubsidie van '113 Zelfmoordpreventie' wordt voortgezet, stelt Kamerlid Léonie Sazias.

De inbreng van Léonie Sazias bij het overleg over GGZ, toegang tot de WLZ voor GGZ-cliënten, personen met verward gedrag, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie met Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

“Als het gaat om de nieuwe landelijke agenda suïcidepreventie vielen mij een paar dingen op. Er is in die agenda heel weinig aandacht voor nabestaanden van mensen die suïcide hebben gepleegd. Als één van je naasten zelfmoord heeft gepleegd, loop je zelf ook meer risico, dus het is cruciaal dat er snel passende hulp geboden wordt. Ik ontvang signalen dat Slachtofferhulp vaak laat afweten en dat nabestaanden zelf achter hulp aan moeten. Dit valt niet in de portefeuille van de staatssecretaris, maar ik wil hem wel vragen hierover in gesprek te gaan met de minister voor Rechtsbescherming. Een logische plek om die nazorg en hulp neer te leggen is bij '113 Zelfmoordpreventie'. Hoe kijkt de staatssecretaris hier tegenaan?

Een ander opmerkelijk punt vind ik het gebrek aan kennis bij zorgprofessionals als het om suïcidepreventie gaat. Aanbieders van opleidingen in de zorg worden gestimuleerd om meer over suïcidepreventie op te nemen in hun curriculum, maar de minister van OCW geeft aan dat ze dat niet kan doen. Dat vind ik wel wat gemakkelijk. We kunnen toch eisen stellen aan zorgopleidingen en verwachten dat zorgprofessionals goed onderlegd zijn als het gaat over suïcidepreventie?

Het is van cruciaal belang dat de instellingssubsidie van '113 Zelfmoordpreventie' (tel. 0800-0113) wordt voortgezet, de motie die hierover wordt ingediend door mevrouw Dik-Faber steun ik daarom van harte.

Dementie
Als iemand met dementie acuut moet worden opgenomen omdat ze een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen, kunnen ze nergens terecht. GGZ-instellingen hoeven ze wettelijk niet meer op te nemen, maar alternatieven zijn er niet genoeg. Blijkbaar leeft de urgentie bij zorgkantoren niet genoeg en is de samenwerking tussen verschillende organisaties nog onvoldoende. Hoe gaat de staatssecretaris die samenwerking aanjagen en de urgentie bij zorgkantoren vergroten? En ziet hij een manier om verpleeghuizen op korte termijn te helpen meer crisisplaatsen te realiseren?

Er wordt hard gewerkt om de wachtlijsten in de GGZ te verminderen. Ondanks de inzet van de betrokken partijen is het in sommige regio’s nog steeds bar en boos. Er vinden wederom veel gesprekken plaats in het veld om de samenwerking te verbeteren tussen betrokken partijen om de wachtlijsten aan te pakken. Maar dit zet nog maar weinig zoden aan de dijk.

Depressiepreventie
Het is natuurlijk nog beter als je die wachtlijsten voorkomt. Er is al een programma depressiepreventie en een agenda suïcidepreventie, maar zou je niet een stap verder moeten gaan en een preventieprogramma moeten opzetten dat integraal met verschillende ministeries de mentale gezondheid van mensen bevordert? Dus meer inzetten op preventie? De staatssecretaris komt met een visie op het zorglandschap, maar ik hoor graag hoe hij hier tegenaan kijkt.

In de brief over de laatste stand van zaken depressiepreventie lees ik dat er aanbestedingstrajecten zijn gestart voor mantelzorgers en chronisch zieken en dat de regiegroep dit najaar aan de slag. Lopen ze op schema en wanneer verwacht de staatssecretaris dat de ketenaanpak voor deze groepen ontwikkeld is? En waarom is er met deze groepen zo lang gewacht? En wat wordt er nu al gedaan voor deze groepen?”

► Volg 50PLUS; meld u aan voor de digitale nieuwsbrief!

© 19 november 2020