Gerrit Jan van Otterloo heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als Tweede Kamerlid. Gerrit Jan staat daarom niet op de kandidatenlijst van 50PLUS die vrijdag bekend wordt gemaakt.

Gerrit Jan van Otterloo

Nadat eerder al fractievoorzitter Corrie van Brenk en gisteren ook Kamerlid Léonie Sazias lieten weten na de verkiezingen niet terug te keren in de Tweede Kamer, laat ook het derde en laatste zittende Kamerlid van 50PLUS Gerrit Jan van Otterloo (71) weten dat hij niet herkiesbaar is. Gerrit Jan stond in 2017 op plek 5 waardoor hij de Kamer net niet in kwam, maar sloot in juni 2019 toch aan bij de fractie nadat Martin van Rooijen naar de Senaat vertrok.

Beleidsterreinen

Gerrit Jan is namens 50PLUS woordvoerder in de Tweede Kamer voor een breed scala aan beleidsterreinen waaronder Financiën en belastingen, Economische Zaken & Klimaat en Europese Zaken. Ook is hij voorzitter van de Jan Nagel 50PLUS Foundation. Hij heeft zich de afgelopen periode met veel enthousiasme en succes ingezet voor zaken zoals de hervorming van Belastingschijf 3, passende huisvesting voor ouderen en tegen leeftijdsdiscriminatie. Ook is zijn naam verbonden aan de in beide Kamers aangenomen initiatiefwet Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden, Van Ojik ‘Rijkswet inperking gevolgen Brexit’.

Lange carrière

Na de verkiezingen komt er voor Gerrit Jan een einde aan een lange carrière in de landelijke politiek. Die begon in 1986 toen hij namens de Partij van de Arbeid in de Kamer kwam. Als woordvoerder Volksgezondheid was hij acht jaar actief op het Binnenhof. In die jaren zorgde hij onder meer met een initiatiefwetsvoorstel dat AOW’ers met lage inkomens in het ziekenfonds terechtkwamen in plaats van in een particuliere (en duurdere) ziektekostenverzekering.

Historische kennis

“Ik heb mij altijd met veel plezier en toewijding ingezet voor de zaken waar ik in geloof”, vertelt Gerrit Jan. “Ik vind ook oprecht dat er meer oud-leden van de Tweede Kamer zouden moeten terugkeren op het Binnenhof nadat ze in de samenleving nuttig werk hebben gedaan. Zo kunnen ze, gewapend met nieuwe ervaringen en met de kennis van politieke beslissingen in het verleden tot stand kwamen, met nieuwe generaties politici de discussie aangaan.” Als voorbeeld van een dossier waar die historische kennis goed van pas komt, noemt hij de decentralisaties binnen het sociaal domein: “Recent was er het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de kwalitatieve mislukkingen van de decentralisatie. Na de negatieve ervaringen met de WVG en de eerste WMO tien jaar erna werden er in 2015 opnieuw dezelfde fouten gemaakt en waren er weer dezelfde overspannen verwachtingen.”

Forse onderhandelingen

Deze maand kreeg Van Otterloo nog steun voor zijn motie om 20 miljoen euro extra te investeren in de realisatie van seniorencomplexen. Daarmee komt voor duizenden senioren eindelijk de mogelijkheid in zicht om een passende woning te betrekken. Het extra geld werd na forse onderhandelingen door minister Ollongren toegezegd.

© 24 november 2020