Léonie SaziasDe Tweede Kamer debatteerde vandaag over de tijdelijke coronawet. Kamerlid Léonie Sazias van 50PLUS bracht de mondkapjesplicht en het ouderenuurtje ter sprake. En ze informeerde naar het maximaal toegestane aantal personen in publieke ruimtes.

De inbreng van Kamerlid Léonie Sazias (foto) bij het debat Regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19:

“We praten vandaag over de tijdelijke wet covid-19. 50PLUS heeft nog een aantal opmerkingen over de maatregelen en de uitvoering van de maatregelen.

1. Ouderenuurtje
Ten eerste het ouderenuurtje. In de regeling staat beschreven dat een supermarkt alleen voor publiek mag worden opengesteld op het moment dat de beheerder zich inspant om de toegang ten minste twee keer per dag te beperken tot ouderen of kwetsbare personen. Wat verstaat de minister onder inspannen?

50PLUS is blij dat er duidelijk staat beschreven dat het een mogelijkheid is om tijdens deze uren te winkelen voor ouderen en kwetsbaren en dat dit geen verplichting is. Dit moet voor iedereen dan ook duidelijk zijn. Ouderen en kwetsbaren moeten wat 50PLUS betreft zelf de afweging kunnen maken wanneer ze naar de supermarkt gaan. Het moet niet zo zijn dat ouderen buiten dat uur niet meer welkom zijn!

2. Publieke binnenruimtes
Ten tweede zou 50PLUS nog graag vragen of de minister ons kan uitleggen hoe hij tot de afweging is gekomen dat een publieke binnenruimte alleen voor publiek wordt opengesteld als per zelfstandige ruimte ten hoogste dertig personen als publiek aanwezig zijn. Zijn er geen grote ruimtes waar met in achtneming van de 1,5 meter meer mensen aanwezig kunnen zijn?

3. Mondkapjesplicht
Ten derde de mondkapjesplicht. Een verplichting geeft meer duidelijkheid voor mensen. Wel moet het voor iedereen volstrekt duidelijk zijn dat je ook dan alsnog de 1,5 meter in acht moet nemen.

In het openbaar vervoer geldt de 1,5 meter maatregel niet. Maar moet er wel op worden aangedrongen dat mensen ook hier zoveel mogelijk afstand van elkaar nemen.
En hoe zit het met de plastic gezichtsschermen? Mogen die een mondkapje nou wel of niet vervangen? Het antwoord moet voor iedereen duidelijk zijn. Kan de minister toezeggen dat dit nog een keer duidelijk wordt medegedeeld?

Ook staat in de regeling beschreven dat mensen die door medische redenen geen mondkapje kunnen dragen dit voor deze mensen ook niet verplicht wordt. Samen met patiënten- en cliëntenorganisaties wordt er naar een oplossing gezocht, zodat deze mensen kunnen aantonen dat ze om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen. Dit lijkt ons het handigst met doktersattest of een pasje via de huisarts.

Maar nu lees ik in de brief dat de minister van plan is om de bewijslast bij de mensen zelf neer te leggen. Dat zou betekenen dat iemand te pas of te onpas persoonlijke medische gegevens moet overleggen. Dat is voor ons niet acceptabel. Waarom niet gewoon een pasje?

4. Gebedshuizen
Tot slot heeft 50PLUS nog een vraag over het niet opleggen van een mondkapjesplicht in gebedshuizen, zoals kerken, moskeeën, synagogen en tempels vanwege de grondwet. Hoezo is de vrijheid van godsdienst in geding wanneer je een mondkapje draagt? Heeft de minister al gesprekken gevoerd met bestuurders over het dragen van mondkapjes in deze gebedshuizen? Kan het Kabinet erop aandringen dat het erg gewaardeerd zou worden dat mensen ook een mondkapje dragen in een gebedshuis?”

© 24 november 2020