Pink ribbon - Foto: PixabayMet een uitgebreide, persoonlijke DNA-test voor iedere patiënt met uitgezaaide kanker kan er meer maatwerk in de behandeling komen. De Tweede Kamer is positief over een initiatiefnota die pleit voor invoering van een persoonlijk profiel-onderzoek bij kanker. Het initiatiefwetsvoorstel werd mede ingediend door 50PLUS-Kamerlid Léonie Sazias. Vijf moties die naar aanleiding van de nota werden ingediend werden recentelijk allemaal door de Tweede Kamer aangenomen!

50PLUS, de partij van Léonie Sazias zelf, diende een motie in om DNA-diagnostiek voor kankerpatiënten te vergoeden. “Zo kunnen patiënten en de juiste medicijnen elkaar beter vinden, dat scheelt geld en vooral overbodige bijwerkingen”, vertelt het Kamerlid. In het voorstel dat Léonie samen met collega Corrie van Brenk in stemming bracht wordt de regering verzocht ervoor te zorgen dat de uitgebreide, op Whole Genome Sequencing gebaseerde DNA-test voor patiënten met uitgezaaide kanker zo spoedig mogelijk wordt opgenomen als te vergoeden zorg. In iedere geval binnen enkele maanden. De motie werd met algemene stemmen aangenomen, tot vreugde van Léonie.

Innovatieve methoden van diagnostiek

Ook de motie die ervoor moet zorgen dat niet alleen nieuwe behandelingen gefinancierd kunnen worden uit het programma ‘Veelbelovende zorg’, maar ook innovatieve methoden van diagnostiek werd aangenomen. Dat gold eveneens voor de oproep aan de regering gebruik te maken van de ervaring met protocollen die is opgedaan bij de Hartwig Medical Foundation en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.

Stappen vooruit

Nog twee andere voorstellen – over toetsing van de bekostigingsmethodiek en over nieuwe, lokale ontwikkelingen laten doorwerken in de landelijke afspraken – werden door de Tweede Kamer omarmd. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties is blij met de stappen vooruit voor de DNA-diagnostiek. De NFK vindt ook dat de toegang tot genetische diagnostiek voor kankerpatiënten in Nederland beter geregeld moet worden. Patiëntenorganisatie Inspire2Live is eveneens zeer enthousiast over het voorstel. “Ik hoop in alle oprechtheid dat kankerpatiënten nu en in de toekomst allemaal een juiste diagnose en behandeling krijgen, waarbij de bijwerkingen geminimaliseerd worden”, zegt Léonie Sazias. “Ik ben heel blij met het feit dat ook de Tweede Kamer de urgentie ziet van een snelle toelating van DNA-diagnostiek voor alle patiënten”. •

► De initiatiefnota voor een uitgebreide DNA-test voor iedere kankerpatiënt werd opgesteld en ingediend door de Tweede Kamerleden Léonie Sazias (50PLUS), Joba van den Berg (CDA) en Hayke Veldman (VVD). Lees hier meer over maatwerk voor kankerpatiënten.

© 8 maart 2021