Corrie van Brenk ontvangt WaterschapsglasAls dank voor haar grote inzet en haar ‘hart voor water’ kreeg Corrie van Brenk een kristallen Waterschapsglas overhandigd van de 32 Waterschapsbestuurders van 50PLUS.

Voorzitter Jan Opschoor van het Landelijk Overleg Waterschapbestuurders 50PLUS overhandigde Corrie van Brenk op haar huisadres tijdens een bijzonder online landelijk overleg een traditionele hensbeker, een handgeblazen kristallen Waterschapsglas als dank voor haar inzet. “Corrie heeft de waterschapsthema’s en -belangen van 50PLUS in de Tweede Kamer voortreffelijk behartigd in de afgelopen zittingsperiode”, vindt Opschoor. “Met verve nam Corrie van 2017 tot 2021 deel aan onder meer het Algemeen Overleg Water met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en in de Tweede Kamer aan watergerelateerde debatten, moties en amendementen. Dat deed zij constructief, stimulerend, inhoudelijk, evenwichtig, waardig en met hart voor water.”

Hensbeker

Voorzitter Jan Opschoor en kerngroepleden Jan Fonhof, Rob van den Hoek, Nelleke de Jong en Erik Jan Meijboom spraken namens het voltallige Landelijk Overleg Waterschapbestuurders 50PLUS hun waardering uit en overhandigden Corrie van Brenk een bijzonder en waardevol cadeau: een hensbeker. Hensbekers of Waterschapsglazen zijn fraai bewerkte drinkglazen die door de bestuurders van waterschappen en hoogheemraadschappen eeuwenlang werden gebruikt tijdens hun bijeenkomsten. De bedoeling daarvan was de verbroedering te stimuleren, wat nodig was om de eensgezindheid te handhaven tegenover de gemeenschappelijke vijand: het water. De benaming hensbeker is afkomstig van ‘hens’ in de betekenis van groep, zoals bij alle ‘hens aan dek’ en ‘hanze’.

Stimulerend ‘ambassadeur’

“Deze prachtige hensbeker is voor Corrie die vier jaar lang een stimulerend ‘ambassadeur’ van 50PLUS en van de 32 bestuurders van 50PLUS in de 21 waterschappen was, en als Kamerlid en fractievoorzitter mede de basis heeft gelegd voor een 50PLUS-duurzaamheids- en milieubeleid”, aldus Jan Opschoor.

© 9 maart 2021