Gepubliceerd door Wethouder Sjors Peeters en Fractie Voorzitter Wout Weijmans van 50PLUS Venlo
 
Naar aanleiding van de vragen aan het College van B&W door 50PLUS Venlo over de mogelijkheid tot verruiming van de regeling mantelzorgwoningen met een regeling voor pré-mantelzorgwoningen kunnen we laten weten dat hier afgelopen dinsdag positief op is besloten door het College. Begin volgende week volgt de publicatie, waarna deze regeling de dag na publicatie van kracht is.
 
Pré-mantelzorgwoningen zijn tijdelijke woningen/ woningaanpassingen die bestemd zijn voor woonsituaties waar nu nog geen mantelzorg wordt verleend, maar dit wel verwacht wordt. De verruimde regeling mantelzorgwoningen is bedoeld als tijdelijke regeling die moet voorkomen dat mensen moeten wachten tot mantelzorg nodig is en dan op korte termijn en onder zwaardere omstandigheden op zoek moeten naar een passende woonoplossing om mantelzorg
voor zowel de mantelzorger als voor de zorgvrager makkelijker te maken.

Onderstaand officieel

Persbericht

Wout Weijmans nieuwe fractievoorzitter 50PLUS Venlo 

Wout Weijmans volgt in de gemeenteraad van Venlo Natascha Kroonstuiver op als fractievoorzitter van 50PLUS Venlo. Door omstandigheden in haar familiekring vallen de taken van het fractievoorzitterschap en de daarvoor benodigde tijd niet meer te combineren. Na goed overleg met de fractie heeft ze daarom besloten om het fractievoorzitterschap met onmiddellijke ingang neer te leggen. Tijdens het fractieoverleg op 15 september heeft de fractie unaniem besloten Wout Weijmans te benoemen tot de nieuwe fractievoorzitter. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gaat Wout Weijmans de fractie leiden. Natascha Kroonstuiver blijft lid van de fractie 50PLUS Venlo.

Natascha heeft zich op haar eigen wijze optimaal ingezet om de doelen van 50PLUS Venlo te verwezenlijken. Veel is al bereikt, echter valt er nog veel te doen en te bereiken. De fractie beseft dat het niet makkelijk wordt de komende jaren.

“Samen met mijn overige fractieleden ga ik er alles aan doen om de belangen van de, in de komende jaren steeds verder stijgende aantal ouderen in Venlo, nu en in toekomst te behartigen. Ik ga mijn best hiervoor doen en ik heb er zin in”, aldus Weijmans 

Meer informatie:
Wout Weijmans
Tel: 06-37274317
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste 50PLUS,
 
Na vier jaar Tweede Kamerlidmaatschap heb me weloverwogen kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van 50PLUS.
 
Ik wil je mijn motivatie hiervoor graag langs deze weg toelichten, omdat er tot aan de lijsttrekkerverkiezing op de virtuele algemene ledenvergadering van 3 oktober weinig tot geen gelegenheid meer is om dit persoonlijk te doen.
 
Over mijn diepere drijfveren en opvattingen heb ik recent een interview gegeven aan het tijdschrift Volzin, dat deze week verscheen. Een serie over geloof op het Binnenhof. Hoewel mijn aanvankelijke gedachte was “ik heb niet zoveel met geloof”, heb ik toch ingestemd. Toen ik het artikel terug las realiseerde ik me dat ik in heel veel geloof: in mijn ouders, in mijn kinderen en kleinkinderen, in onze fractiemedewerkers, in onze leden en kaderleden, in onze kiezers en tenslotte geloof ik in mezelf als iemand die pal staat voor rechtvaardigheid voor jong én oud. 
 
Dit interview (zie hieronder) bewijst: het respect voor 50PLUS in de journalistiek en de politiek is gebaseerd op wat we in het parlement laten zien.
 
Laten we zuinig zijn op de ervaring en de goodwill die we daar de afgelopen jaren hebben opgebouwd en zorgen voor continuïteit, dan zorgen we samen voor een mooie verkiezingsuitslag.
 
Met vriendelijke groet,
 
Corrie van Brenk
 

logo50plus 643

Stemadvies en informatie ALV 1 augustus 2020

Beste leden van 50PLUS, 

K
omende 1 augustus is de Algemene Ledenvergadering en wordt er een nieuw tijdelijk Hoofdbestuur gekozen. Het kan één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van 50PLUS zijn. Onze partij heeft een bewogen periode achter de rug. Alleen door een enorme inzet van ons allen kunnen en zullen wij het tij keren.

50PLUS is en blijft een partij die hard nodig is om voor de ouderen op te komen (pensioenen, koopkracht, eenzaamheid, zorg, wonen, werkgelegenheid enz.). 50PLUS is een uiterst sterk merk en we hebben gelukkig vele mensen die hun schouder er onder willen zetten om te groeien. Laten wij eensgezind voor de belangen van onze achterban opkomen, zij rekenen op ons.

Leden van 50PLUS kunnen zich opgeven voor deelname aan de ALV van 1 augustus via: https://www.onlineseminar.nl/50plus.
Klik vervolgens op (rechts boven) “registreren” en vul het formulier in. Bij “alias” gaarne voor- en achternaam invullen.

Lees meer...

50PLUS Limburg actief in provincie en gemeenten!

De Motie 2601 mede ondersteund door ons Statenlid Anne-Marie Fischer-Otten
samen met de volgende partijen roepen het college van Gedeputeerde Staten op: 

Partij van de Arbeid        J. Kuntzelaers
Partij voor de Dieren       P. Plusquin
Forum voor Democratie  N. Vinken
50PLUS                           A. Fischer-Otten
GroenLinks                     T. Jetten
D66                                 M. Jennekens
SP                                    Y. Claessens-Schepens

Klik op onderstaande link om de motie te lezen: 
file:///C:/Users/cate/Downloads/Motie%202601%20Kuntzelaers%20cs%20inzake%20
Rechtvaardige%20
Verkoopregeling%20Heierhoeve%20(1).pdf

Motie wordt aangehouden tot PS vergadering 25-9-2020

Ook de Fractie 50PLUS Venlo heeft zich hiervoor ingezet, super ondersteuning!

Statenvergadering
maandag 29 juni 2020 
Tijd: 19:00 - 22:00
Locatie: Statenzaal
Voorzitter: Bovens, Th.J.F.M. (Theo)

Laatste PS vergadering voor het zomerreces, wordt uitgezonden op Limburg.nl, hierbij de link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/limburg/6c7ad8c7-1b12-4752-a177-6d715c269962

Deze vergadering kunt live mee beleven, vanavond de stemmingen ook de Motie 2601 Kuntzelaers cs inzake Rechtvaardige Verkoopregeling Heierhoeve
Mede-indiender motie 50PLUS Statenlid Anne Marie Fischer - Otten
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewlistEntry/Limburg/94c3e46f-8531-4f21-a86d-b5b79b244d63

Natuurlijk zullen wij ook hier de stemmingsuitslag bekend maken.

Lees het artikel door op de link te klikken of kopieer en plak in uw adresbalk.
Jean van Hoof Geplaatst opvrijdag 26 juni 2020 - 20:18
https://www.1limburg.nl/provinciebestuur-komt-tussenbeide-voor-bewoners-heierhoeve
Provinciebestuur komt tussenbeide voor bewoners Heierhoeve

Het provinciebestuur gaat zich rechtstreeks bemoeien met het conflict rond de taxatiewaarde van de huizen van bewoners van het Venlose buurtschap Heierhoeve. 

Daarbij zijn toezeggingen uit het verleden het uitgangspunt.
 

 

Beste leden van 50PLUS Limburg,

Omdat u de laatste tijd door de landelijke media bent geïnformeerd over onze 50PLUS partij, vinden we het tijd om u zelf te informeren over uw eigen 50PLUS partij Limburg en waar we mee bezig zijn op verschillende fronten.

Goed nieuws is dat het huidige hoofdbestuur, na raadpleging van de 12 provinciale afdelingen, eensgezind met Eerste - en Tweede Kamerleden, verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur organiseert op 1 augustus aanstaande! Het zal een virtuele, dus niet fysieke maar een “on-line” bijeenkomst worden. U zult in de gelegenheid worden gesteld deze algemene ledenvergadering vanaf thuis te volgen en na registratie, direct aan deze verkiezing mee te doen.

Er zijn ook ruim voldoende kandidaten! Het enthousiasme, om met een geheel vernieuwd hoofdbestuur van onze 50PLUS partij, een belangrijke partij, voor de steeds groter wordende groep 50plussers te maken, is groot. Ook van uit Limburg hebben zich voldoende kandidaten beschikbaar gesteld. Zij hopen op uw steun, zodat de Limburgse afdeling goed vertegenwoordigd wordt op landelijk niveau.

50PLUS is springlevend!

Lees meer...

Subcategorieën