I.v.m. het Coronavirus is deze PALV afgelast tot een nader te bepalen tijdstip!

 

 

Geachte leden van 50PLUS Limburg,

Let op gewijzigde aanvangstijd!

Bij deze nodig ik u uit voor een Provinciale Algemene Ledenvergadering op zaterdag

14 maart 2020 aanvang 10.30 uur tot 13.00 uur in Hotel restaurant “de Abdij”, Kerkpad 5 te Horn.
Inloop vanaf 10.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit: 

 

 1. Opening en vaststelling agenda (Pim)
 2. Notulen A.L.V. december 2018 (Pim)
 3. Financieel jaarverslag 2019 door penningmeester (Bert, Felix)
 4. Informatie over de Provinciale Staten en het waterschap 2019 (Anne-Marie en Jacques)
 5. Terugblik Provinciale verkiezingen Limburg 2019 (Anne-Marie)
 6. Pauze
 7. Presentatie vrouwennetwerk 50PLUS (Ellen Verkoelen)
 8. Presentatie ledenwerving, ledenbinding 50PLUS (Cäte
 9. Stand van zaken gemeenteraadsverkiezingen 2022 (Betreffende Fracties)
 10. Stemming nieuw bestuurslid voor het Provinciaal bestuur 50PLUS
  3 sollicitaites, 2 afgewezen, 1 voordracht
 11. Rondvraag (Pim)
 12. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Pim van Zanten,

Voorzitter bestuur 50PLUS Limburg