Openbrief van 9 provinciale voorzitters

17 april 2020

Open brief aan Geert Dales

Beste Geert,

In navolging van de brief van Alfons Leerkes (Voorzitter 50PLUS provincie Utrecht/ voorzitter Wetenschappelijk Instituut), van 16 april j.l., verzoeken wij je dringend de functie als voorzitter van het Hoofdbestuur per direct neer te leggen.

Zoals je in de media hebt begrepen en de eerder verzonden brieven kunt vernemen, heeft het verzet tegen jouw voorzitterschap grootse vormen aangenomen: 10 van de 12 provinciale besturen, inmiddels 11 van de 15 afgevaardigden in de Provinciale Staten, beide vertegenwoordigers in de Eerste en 3 van de 4 vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, hebben onomwonden en onomkeerbaar het vertrouwen in je opgezegd. 

 

Mocht je in de verwachting zijn, dat een Algemene Ledenvergadering, in het hypothetische geval positief over jouw lot zal beslissen, is er geen enkele modus operandi, door allen die het vertrouwen in je hebben opgezegd, ooit met je te kunnen samenwerken. Het vertrouwen is niet terug te winnen door middel van een stemming.

Dit beschadigt niet alleen jou, maar vooral ook de partij 50PLUS. Bovendien zullen de media hiervan smullen. 

Wij gaan er vanuit, dat het nuchter verstand zal zegevieren en dat je jouw persoonlijk gewin ondergeschikt maakt aan het belang van onze kiezers en leden, in het bijzonder de ouderen die op ons als partij rekenen en te maken zullen krijgen met verhevigde discussies over de pensioenen en de zorg om maar twee thema’s te noemen.

Nogmaals doen wij een zeer dringend beroep op je, namens inmiddels 10 provinciale besturen, om je per direct terug te trekken als voorzitter van 50PLUS. 50PLUS moet zich snel weer kunnen herstellen en bezighouden met het behartigen van de belangen van onze kiezers. Want daar moet het uiteindelijk omgaan. 

Namens de besturen van de onderstaande provincies 

Groningen -Ramon van der Heijden 

Friesland – Willem Terpstra

Flevoland – Rhianna Gralike

Gelderland – Jan Zoetelief

Utrecht – Alfons Leerkes

Noord – Holland – Willem Dekker

Zuid – Holland – Peter Schut

Zeeland – George Lernout

Limburg – Pim van Zanten