Tot onze spijt

Is er helaas een tekst verschenen op een website met de Titel "Game Over", 50PLUS Limburg is het daar niet mee eens en distantieert zich hiervan. Laten wij ons niet verlagen tot dit soort aanvallen naar elkaar en bij het geen blijven waar het omgaat.

Wel ondersteund het bestuur de 10 van de 12 provinciale besturen, inmiddels 11 van de 15 afgevaardigden in de Provinciale Staten,  in toenemende mate van de fracties in de Waterschappende, Fracties van de diverse gemeenten, beide vertegenwoordigers in de Eerste Kamer, 3 van de 4 vertegenwoordigers in de Tweede Kamer.

Namens het provinciale bestuur 50PLUS Limburg