Reactie van de leden op royement voorzitter afdeling Utrecht door de landelijke voorzitter Geert Dales

Buiten dat het royeren van een provinciale voorzitter zonder hoor en wederhoor toe te passen niet conform de Statuten van 50PLUS is verbaast en bevreemdt het de leden die het vertrouwen in Voorzitter Geert Dales hebben opgezegd dat deze Voorzitter eerst een raadpleging van de leden 50PLUS wil afwachten omdat, zoals hij stelt, de leden hierover het laatste woord hebben terwijl dezelfde Voorzitter een provinciale Afdelingsvoorzitter die gekozen is door de leden van de provincie Utrecht een soortgelijke ledenraadpleging onthoudt door deze provinciale voorzitter te royeren zonder dat hoor en wederhoor is toegepast en de leden in Utrecht dus niet het laatste woord hebben.

Het lijkt erop dat hier wordt gemeten met 2 maten en versterkt enkel de overtuiging dat het opgezegde vertrouwen in de landelijke voorzitter Geert Dales van de Vereniging volstrekt gerechtvaardigd is.