Eerste en Tweede Kamerleden 50PLUSVerklaring Eerste en Tweede Kamerfractie 50PLUS

Twee jaar geleden werd Geert Dales gekozen als nieuwe voorzitter van 50PLUS. Hij verklaarde daarbij nadrukkelijk geen andere politieke ambities te hebben.

De huidige grote meningsverschillen ontstonden toen recent partijleider Henk Krol buiten iedereen om in het Algemeen Dagblad een openlijke oproep deed aan Geert Dales om toe te treden tot de toekomstige fractie. In het opgevoerde toneelstukje zei Geert Dales zich door deze oproep ‘overvallen’ te voelen.

Het tijdperk van Geert Dales als voorzitter bleek, anders dan Henk Krol voorstelde, geen succes te zijn. Het ledental liep tot 1 maart 2020 dramatisch terug naar een ongekend dieptepunt. Er was geen beleidsplan en geen ledenwerfplan. Naar buiten leek er een innerlijke rust, maar in de praktijk stapten zeven van de negen hoofdbestuursleden na conflicten met Geert Dales op. Deze weigerde vervolgens het hoofdbestuur direct weer aan te vullen. Al geruime tijd zijn er naast de voorzitter alleen nog een waarnemend secretaris en een waarnemend penningmeester. Dit wordt steeds gepresenteerd als ‘het hoofdbestuur’. Tien van de twaalf provinciale voorzitters en talrijke Statenleden zegden het vertrouwen in de partijvoorzitter openlijk op. Geert Dales legde zijn functie neer, maar ging gewoon door met royementen en de partijkas leeg makende gerechtelijke procedures. Op geen enkele manier werd het partijbelang nog gediend.

Inmiddels was gebleken dat in de afgelopen periode, nog voordat de selectieprocedure voor de Tweede Kamerfractie was gestart, Henk Krol en Geert Dales talrijke gesprekken met mogelijke kandidaten hebben gevoerd. Geert Dales liet intern meermalen weten dat er een sterke lijst met twintig kandidaten was. De huidige Tweede Kamerleden werden openlijk door hem en Henk Krol gediskwalificeerd. Partijvoorzitter Geert Dales eiste in een verspreide brief dat de huidige vicefractievoorzitter Corrie van Brenk, die door hem een verrader werd genoemd, onmiddellijk uit de fractie zou worden gezet. Fractieleider Henk Krol nam het niet voor zijn fractie op, maar maakte openbaar bekend dat hij zich over zijn toekomst had beraad en dat hij dat via de televisie bekend zou maken. Hij weigerde hierover met zijn fractie te vergaderen, schiep hiermee een onwerkbare situatie en eindigde vandaag als zetelrover.

De Tweede en Eerste Kamerfractie van 50PLUS willen dat er een eind wordt gemaakt aan deze schadelijke activiteiten en geruzie. Alle aandacht in dit coronavirustijdperk dient uit te gaan naar de positie van de ouderen. Na elf jaar achteruitgang in hun financiële situatie (geen prijsindexatie, wel kortingen) en de dreigende ingrepen in de pensioenen moet dit weer centraal worden gesteld. Na het bericht dat Krol als zetelrover uit 50PLUS stapt, zal de procedure voor het lijsttrekkerschap heropend worden. De 50PLUS-Kamerleden kunnen zich zeer goed voorstellen dat de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan een beroep doet op oud-staatssecretaris, oud-Tweede Kamerlid en Eerste Kamerlid Martin van Rooijen, de onomstreden beste debater van 50PLUS.

Martin van Rooijen kent als geen ander de pensioenproblematiek, heeft binnen en buiten de partij groot gezag en zal zeker het gezicht bepalen van een springlevend 50PLUS, een partij die voor de kiezers opkomt. Hij zal 50PLUS aan een klinkende verkiezingsoverwinning helpen. •