Aan:     College van Burgemeester en Wethouders
Van:     Partij 50PLUS Maastricht
Betreft: Art. 47 vragen: ouderen weren van terrassen
Datum: 09-06-2020

Geacht college,

Om het coronavirus tegen te gaan zijn allerlei beperkende maatregelen genomen. Partij 50PLUS Maastricht begrijpt deze maatregelen.

Vanaf 1 juni zijn de terrassen weer open. Partij 50PLUS ziet dat de Maastrichtse ondernemers er alles aan doen om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen.

Des te groter was de verbazing van 50PLUS over het artikel in dagblad De Limburger van 15 mei[1] waarin de suggestie wordt gedaan een leeftijdgrens (55 jaar) voor de horeca in te stellen.

Vervolgens lezen wij in de Telegraaf[2] het artikel ‘Senioren ontmoedigd om terrasje te pikken’.

Met groeiende boosheid heeft partij 50PLUS het artikel gelezen van voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Hilko Makkes van den Deijl[3] waarin deze zich stevig discriminerend uit over het feit dat ouderen slechts beperkt gebruik mogen maken van terrassen. Horeca Nederland denkt dat anders een verdere versoepeling van de coronamaatregelen voor de horeca niet van de grond komt.

Ouderenbond ANBO vindt dit een verkapt toegangsverbod en acht dit onacceptabel.

Partij 50PLUS Maastricht heeft de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van B&W van de uitlatingen van Horeca Nederland dat ouderen niet welkom zijn op de terrassen?
  2. Bent u het met 50PLUS eens dat het ontmoedigen van ouderen ‘een terrasje te pikken’ zal leiden tot een tweedeling in de samenleving?
  3. Heeft het college laten weten, of is het college bereid om aan de horeca te laten weten, dat het discriminerend en dus onacceptabel is als ouderen geweerd worden op de terrassen?
  4. Zo ja, kan het college van B&W aangeven welke maatregelen zij zal nemen om te voorkomen dat ouderen op grond van hun leeftijd ontmoedigd/geweigerd gaan worden op de terrassen?
  5. Limburg kent een antidiscriminatie meldpunt. Bent u bereid dit meldpunt nog meer onder de aandacht te brengen van de horecabezoekers en met name ouderen te stimuleren melding te doen van leeftijdsdiscriminatie?  

Namens de fractie Partij 50PLUS Maastricht,
Bennie van Est
Annemiek Meijer-Coninx
Willy Bronckers

[1] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200515_00160548/suggestie-voor-leeftijdsgrens-in-horeca-leidt-tot-verdeelde-reacties

[2] https://www.telegraaf.nl/nieuws/805663918/senioren-ontmoedigd-om-terrasje-te-pikken

[3] https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200507_63890416/woede-terrasverbod-ouderen-voorzitter-koninklijke-horeca-afdeling-haarlem-maakt-veel-los-met-uitspraak?utm_source=google&utm_medium=organic