Aan:     College van Burgemeester en Wethouders
Van:     Partij 50PLUS Maastricht
Betreft: Art. 47 vragen m.b.t. openbare toiletten
Datum: 14-05-2020

Geacht college,

Vanwege het coronavirus zijn minder openbare wc’s beschikbaar. Voor veel mensen leidt een nog grotere schaarsheid aan beschikbare toiletten tot grote zorgen en vervelende situaties.

De HogeNood-app voor Maastricht geeft de openbare toiletten weer. Echter, veel van locaties vermeld in de HogeNood-app zijn nu dicht vanwege corona.

De ondernemers van Maastricht doen hun best om winkelend publiek naar de binnenstad te trekken. Zo hebben we onlangs nog kunnen lezen over fleurige tafeltjes als onderdeel van het Maastrichtse straatbeeld.

Winkelend publiek zal de binnenstad van Maastricht niet bezoeken indien er te weinig mogelijkheden zijn om bij ‘hoge nood’ naar de WC te kunnen gaan.

Mensen met een spijsverteringsziekte zijn aangewezen op boodschappen doen online of buren of andere bekenden in vertrouwen te nemen over hun buik- of blaasprobleem en hen te vragen de boodschappen voor hun te doen. 

 

Voor Partij 50PLUS Maastricht geeft dit aanleiding tot het stellen van volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat, ook in deze coronatijd, in Maastricht voldoende openbare toiletten beschikbaar moeten zijn?
  1. Bent u het met ons eens dat mensen, bijvoorbeeld met een spijsverteringsziekte, de binnenstad zullen mijden zolang er onvoldoende mogelijkheden zijn om gebruik te maken van toiletten?
  1. Bent u het met ons eens dat een oplossing voor de lange termijn is; het installeren van openbare, zelfreinigende, rolstoel-toegankelijke toiletunits?

Zo ja, bent u bereid te onderzoeken of de mogelijkheden hiertoe zijn in Maastricht?

  1. Bent u het met ons eens dat voor de korte termijn het plaatsen van toiletunits (zoals bij evenementen) een oplossing voor alle mensen met “hoge nood” biedt?

   Zo ja, bent u bereid deze toiletunits, op een hele korte termijn, daadwerkelijk te plaatsen?

   Partij 50PLUS denkt aan het Onze Lieve Vrouwenplein, de Maasboulevard en in Wyck.

Namens de fractie Partij 50PLUS Maastricht,
Bennie van Est
Annemiek Meijer-Coninx