Beste leden van 50PLUS Limburg,

Omdat u de laatste tijd door de landelijke media bent geïnformeerd over onze 50PLUS partij, vinden we het tijd om u zelf te informeren over uw eigen 50PLUS partij Limburg en waar we mee bezig zijn op verschillende fronten.

Goed nieuws is dat het huidige hoofdbestuur, na raadpleging van de 12 provinciale afdelingen, eensgezind met Eerste - en Tweede Kamerleden, verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur organiseert op 1 augustus aanstaande! Het zal een virtuele, dus niet fysieke maar een “on-line” bijeenkomst worden. U zult in de gelegenheid worden gesteld deze algemene ledenvergadering vanaf thuis te volgen en na registratie, direct aan deze verkiezing mee te doen.

Er zijn ook ruim voldoende kandidaten! Het enthousiasme, om met een geheel vernieuwd hoofdbestuur van onze 50PLUS partij, een belangrijke partij, voor de steeds groter wordende groep 50plussers te maken, is groot. Ook van uit Limburg hebben zich voldoende kandidaten beschikbaar gesteld. Zij hopen op uw steun, zodat de Limburgse afdeling goed vertegenwoordigd wordt op landelijk niveau.

50PLUS is springlevend!

 

Intussen zijn alle twaalf 50PLUS afdelingen, onze vertegenwoordigers in de gemeenteraden met fractieondersteuners en door de gemeenteraad benoemde fractievolgers, onze bestuursleden in de waterschappen en hun burgerleden, onze vertegenwoordigers in de provinciale staten en hun fractieondersteuners en fractievolgers, onze leden in Eerste - en Tweede Kamer en al hun medewerkers en de medewerkers van ons partijbureau in Den Haag zeer actief bezig met hun werkzaamheden. Zij werken allen hard aan het realiseren van ons partijprogramma op alle niveaus.

Dat moet ook want dat hebben we onze kiezers beloofd zult u zeggen. Maar het is goed om daar even bij stil te staan. We zijn een nog jonge partij en het mag best wel eens kraken, dat hoort bij een democratische ledenpartij. Het is fijn om te constateren dat onze partij daarin als een blok overeind blijft staan en dat iedereen met zijn werk doorgaat. Juist ook in de voor allen moeilijke Coronatijd!

Wij als bestuur van Limburg, door u gekozen in oktober 2019, doen dat ook. In Limburg zijn we als bestuur in voorbereiding op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen in 2023. Met voorstellen komen we op tijd naar u toe!

Gemeenten

In de gemeenten Venlo, Maastricht, Sittard-Geleen en Maasgouw, zijn we actief in de gemeenteraad. Daar werken we hard aan het armoedebeleid, het welzijnswerk in de buurten, het voorkomen van eenzaamheid, de WMO zorg, de jeugdzorg, de sociale woningbouw, huisvesting voor ouderen en starters, onderwijs, cultuur, energievoorziening in de toekomst, mogelijkheden voor het sporten voor ouderen en vragen we aandacht voor de ouderenzorg binnen en buiten de verpleeghuizen.

Waterschappen

In de Waterschappen is er veel aandacht voor een evenwichtig en veilig waterbeheer, voor de natuur en de verscheidenheid van planten, dieren en insecten. Ook daar is de energievoorziening in de toekomst een belangrijk onderwerp zie de website: https://www.50pluspartij.nl/limburg/3853-waterschap-limburg. Een belangrijk punt is dat we in de Waterschappen proberen de kosten voor de burger te beperken. “Het moet wel betaalbaar blijven!”.

Provinciale Staten

In de Provinciale Staten zijn we actief voor de zorg, het milieu, ruimtelijke ordening, woonzekerheid voor ouderen en eenzaamheid, cultuur en milieu. Ons Statenlid met haar Fractie zet zich ook in voor mensen met een beperking, waar zoals we weten ook veel ouderen mee te maken krijgen. De aandacht gaat ook naar de ouderenzorg in Limburg in verpleeg- en verzorgingshuizen. https://www.limburg.nl/bestuur/provinciale-staten/maak-kennis-0/50plus/fischer-otten-anne/

U ziet 50PLUS werkt gewoon hard door!

Kijkt u op de site www.50pluspartij.nl daar is alle informatie verzameld en kunt u, naast alle landelijke acties in de Eerste - en Tweede Kamer, ook het nieuws van 50PLUS Limburg https://www.50pluspartij.nl/limburg lezen.

Onze 50PLUS partij staat als een huis!

Wij hopen dat deze informatie u ondersteunt in uw keuze om lid te zijn en dat u ons blijft ondersteunen, de ouderen hebben onze extra aandacht en belangenbehartiging juist in deze Coronatijd en in de nabije toekomst hard nodig!

Heeft u vragen hebt over bovenstaande zaken dan kunt mij bereiken via e-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,

Cäte van den Hadelkamp, Ledenbinding Limburg,

Pim van Zanten, Voorzitter Bestuur 50PLUS Limburg,