Toelichting aan leden

17 april 2020

Toelichting op de huidige omstandigheden in onze partij. 

Beste leden van 50PLUS,

U zult ongetwijfeld in de pers, op de televisie of op een andere wijze hebben vernomen dat er onenigheid is binnen 50PLUS. Wij willen u met deze brief zelf uitleggen waarom het grootste deel van de provinciale voorzitters/besturen, de fracties van meerdere Waterschappen, elf leden uit diverse Provinciale Staten, diverse gemeenteraadsleden en zelfs de leden van de Eerste Kamer en 3 van de 4 leden van de Tweede Kamer zich hebben uitgesproken tegen de voorzitter van 50PLUS, de heer Geert Dales.
Veel berichten die u leest of hoort zijn niet volledig of eenzijdig belicht. Om u goed te informeren zullen wij alle argumenten benoemen, zodat u een goed beeld krijgt en zelf een oordeel kan vormen.

Waar gaat het nu om!

Lees meer...

 

Nieuw: PERSBERICHT PROVINCIEBESTUREN 50PLUS

 

PERSBERICHT PROVINCIEBESTUREN 50PLUS

15 april 2020

Vandaag hebben nog twee provinciale besturen, Drente en Zeeland, het vertrouwen in de 50PLUS voorzitter Geert Dales opgezegd.

Inmiddels hebben 10 van de 12 provinciale besturen, 10 van de 14 Statenleden, 3 van de 4 Tweede Kamerleden en de beide Eerste Kamerleden van 50PLUS het vertrouwen in Geert Dales opgezegd.

ERELEDEN KOMEN MET
NADERE INFORMATIE
OVER VERTROUWENSBREUK

Jan Nagel in zijn functie van erevoorzitter van 50PLUS  en Martin van Rooijen in zijn functie van erelid van 50PLUS hebben nadere informatie naar buiten gebracht inzake de vertrouwensbreuk die binnen 50PLUS is ontstaan.  Zij menen daartoe genoodzaakt te zijn door het incomplete en ingekleurde verslag dat partijleider Henk Krol openbaar heeft gemaakt. Onderstaand de letterlijke tekst die zij geopenbaard hebben.

Lees meer...

Tweede en Eerste Kamerleden en erevoorzitter zeggen vertrouwen in Geert Dales op

Gisteren kwam na urenlang vergaderen door Tweede Kamerfractievoorzitter/Partijleider Henk Krol, erevoorzitter Jan Nagel en Martin van Rooijen Eerste Kamerfractievoorzitter/erelid met de voorzitter van 50PLUS, Geert Dales een akkoord tot stand waarin overeenstemming werd bereikt over een oplossing voor de geuite bezwaren van een steeds groter wordende groep vooraanstaande leden van 50PLUS die betrekking hebben op de bestuursstijl van Geert Dales.

Lees meer...

 

 

Bericht van erelid Jan Nagel

Van: jan nagel <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Datum: 13 april 2020 om 22:02:40 CEST
Aan: “Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.” <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, “Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.” <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Kopie: rooijen van martin <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: FW:  50Plus-voorzitter Geert Dales is toch kandidaat-Kamerlid | Politiek | AD.nl

Heren,In uw krant verschijnt een bericht over de kandidatuur van Geert Dales 50PLUS voor de Tweede Kamer.Daarin staat vermeld dat deze kandidatuur gesteund wordt door Jan Nagel (erevoorzitter) en Martin van Rooijen (Fractievoorzitter Eerste Kamer)Dat is onjuist. Door Henk Krol is ons een conceptpersbericht voorgelegd waarna wij gezegd hebben dat deze zin geschrapt moest worden. Desondanks is het bericht verstuurd.Wij verzoeken u dit aan te passen of te rectificeren.Met vriendelijke groet,Jan Nagel035 623 24 37

Intrekken persbericht van Henk Krol en Geert Dales

Hedenavond is een persbericht uitgegaan onder de titel Paasakkoord bij 50PLUS. Zie dit persbericht hieronder. Om 20.30 uur is het persbericht ingetrokken vanwege de grote onenigheid en onvrede over de tot stand koming en de inhoud daarvan. Het bericht suggereert dat de partij overeenstemming heeft bereikt binnen de fracties van de eerste en twee kamer. Dit blijkt geenszins het geval te zijn. Het bericht is opgesteld door Henk Krol en Geert Dales en is niet afgestemd. Het is bovendien ook niet afgestemd met de inmiddels 8 provinciale voorzitters. De onenigheid is zo hoog opgelopen, dat het merendeel van de fractieleden gedreigd hebben met een aangifte tegen Henk Krol in verband met bedrog. 

Hier is het ingetrokken persbericht:

Lees meer...

 

 

Persbericht

50PLUS Friesland sluit weer aan! Van harte welkom in de strijd voor integriteit en democratie! 

Sinds vanmiddag 17.00 uur is het bestuur van de provinciale afdeling 50PLUS Friesland, met zijn voorzitter W. Terpstra, weer aangesloten bij de 8 voorzitters, die het vertrouwen in Geert Dales hebben opgezegd. De voorzitter van Friesland had ten gevolge van ongepaste druk en intimidatie uit het hoofdbestuur een “time out van 3 dagen neutraliteit” gevraagd. Nu ook blijkt dat in een verzonden brief van 9 Statenleden ook de fractievoorzitter van Friesland het standpunt van een ruime meerderheid van de provincies ondersteund, is Friesland zonder enige twijfel weer volwaardig medestander. Dat de voorzitter zich aansluit kunt u lezen in zijn onderstaande brief. Welkom 50PLUS Friesland in de strijd om rechtvaardigheid, openheid en transparantie en voor groei van onze partij waar integriteit en democratie hoog in het vaandel hoort te staan. 

En onderstaand is het bericht van W. Terpstra:

Geachte Allen,

Tot nu toe mocht ik geen enkele reactie van het hoofdbestuur ontvangen op mijn schrijven van Zondag 5 april j.l.Tot mijn spijt moet ik hieruit het gevolg trekken dat mij geen andere mogelijkheid meer rest, dan mij opnieuw aan te sluiten bij de groep van zeven Provincie voorzitters.

Met vriendelijke groet,

Willem Terpstra,

Voorzitter 50PLUSpartij Friesland.

Subcategorieën