Norbert Klein pomphouders

 

De Tweede Kamerfractie van 50PLUS steunt de actie van de grenspomphouders op donderdag 20 februari in Den Haag.

 

“De accijnsverhoging is onbetrouwbaar, ondoordacht en onacceptabel. Dat er pas in mei evaluatie komt terwijl de gevolgen nu al zichtbaar zijn, is de put dempen nadat het kalf al verdronken is”, aldus fractievoorzitter Norbert Klein, op de foto omringd door boze pomphouders.

 

Bij het kabinetsvoorstel voor het verhogen van deze accijnzen, in het najaar van 2013, stemde 50PLUS al tegen. “Toen zagen we al dat het grote problemen zou opleveren voor de vaak oudere zelfstandige ondernemers in de grensstreek,” stelt Klein. 50PLUS blijft zich inzetten voor het terugdraaien van de accijnsverhogingen.

 

De staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes (VVD), weigert de accijnsverhoging op brandstof en alcohol terug te draaien. "Ik heb een zwak voor ondernemers, want ik lag zelf ooit ook wakker van de omzet", aldus Wiebes. "Maar nu is het mijn beroep om op basis van objectieve feiten besluiten te nemen." Volgens Wiebes zijn er pas in mei cijfers die een betrouwbaar beeld geven van de gevolgen van de accijnsverhoging.