Benzinepomp2De aangekondigde evaluatie van de verhoogde brandstofaccijnzen zal worden uitgebreid met een rapportage over de gevolgen van accijnsverhogingen voor de sector alcoholhoudende dranken. Die toezegging richting 50PLUS deed staatssecretaris Wiebes op 13 maart in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer debatteerde met de staatssecretaris van Financiën, onder meer over de gevolgen van de accijnsverhogingen per 1 januari jl. Het debat zou aanvankelijk alleen gaan over de zogenoemde ‘belastingnomaden’, maar werd gedomineerd door de accijnsdiscussie.

50PLUS-fractievoorzitter Norbert Klein uitte in het debat stevige kritiek op het gevoerde regeringsbeleid. “Met de accijnzen op brandstoffen en dranken zijn we ons letterlijk uit de markt aan het prijzen. De verhogingen hebben geleid tot een niveau van accijnzen dat resulteert in toenemend grensverkeer van mensen naar Duitsland en België. Daar wordt flink brandstof en drank ingekocht, met lagere btw- en accijnsinkomsten voor Nederland tot gevolg. Het is begrijpelijk dat de burger denkt aan zijn eigen portemonnee en hoge accijnzen ontloopt, maar het is  slecht voor de schatkist. Ondertussen wordt ondernemers van tankstations, slijterijen, brouwerijen en handelsbedrijven de nek omgedraaid  door deze VVD-staatssecretaris”.

 

Wiebes wil voorlopig  nog niet tot verlaging van accijnzen besluiten. Hij wil de evaluatie afwachten. 50PLUS zal blijven streven naar spoedige accijnsverlaging tot een niveau waarop ondernemers  geen inkomsten- en omzetschade meer lijden.