“De kortingen op pensioenen zijn onnodig en asociaal”, dat concludeert Jan Nagel, fractievoorzitter van 50PLUS in de Eerste Kamer. Jan Nagel reageert daarmee op de naar zijn oordeel absoluut teleurstellende beantwoording door VVD-minister Henk Kamp op zijn Kamervragen over de te verwachten pensioenkortingen.

 

“De meeste pensioenfondsen vinden het regeringsbeleid ernstig ontspoord. Het is niet nodig om op dit moment gepensioneerden te gaan korten zoals minister Kamp wil. De feiten geven de pensioenfondsen gelijk. Maar ze worden gedwongen door een absurde rekenmethode.”

Jan Nagel wijst erop dat de positie van de pensioenkassen niet wordt bepaald door de feitelijke cijfers, maar door een vorm van wat hij aanduidt als ‘spookboekhouden’.  

Jan Nagel staaft zijn bewering door het ABP, het grootste pensioenfonds in Nederland, als voorbeeld te nemen. “Doordat het vermogen in 2012 maar liefst 35 keer zo groot is als de jaarlijkse pensioenuitkeringen, is er jaarlijks een groot  rendement.”

Senator Nagel: “Daardoor zal het vermogen van het ABP volgens een eigen berekening van het pensioenfonds in 2020 toenemen tot ruim 400 miljard euro. Daarbij wordt uitgegaan van de uitkeringsverplichtingen, de premies die binnenkomen en een gemiddeld beleggingsrendement dat lager is dan het gemiddelde van de afgelopen 25 jaar.”

Het verhaal dat de kassen van pensioenfondsen leeg raken voor toekomstige generaties is dus, zo laat Jan Nagel weten, absoluut onwaar.

“Maar volgens de methode Kamp zal het ABP toch zwaar moeten korten op de uitkering aan gepensioneerden. Tot mogelijk liefst 12%.”

50PLUS vindt dat onnodig en verschrikkelijk uitgerekend voor de mensen die door de niet-indexering de afgelopen jaren al vele procenten achterlopen. “Ze worden onnodig zwaar getroffen.”

Jan Nagel wijst op de reden waarom een lage rekenrente door de regering wordt gehandhaafd. “Het is juist de Nederlandse Staat die profiteert van een kunstmatig laag gehouden rentestand. Dat scheelt miljarden. Maar anders dan bij de miljarden steun aan de banken en Griekenland, geeft de regering nu niet thuis als er iets voor de pensioenen moet worden gedaan. Minister Kamp legt de gevolgen van de Eurocrisis eenzijdig neer bij de gepensioneerden.”

50PLUS vindt dat de politiek vóór de verkiezingsdatum van 12 september duidelijk moet maken dat deze kortingen niet nodig zijn. Om die reden moeten ze ook niet doorgaan.

Jan Nagel: “En als minister Kamp in een volgend kabinet onverhoopt terug zal keren, dan niet op Sociale Zaken, dan maar liever op zijn oude Departement van Defensie. Daar mag hij van 50PLUS zo hard snoeien als hij wil.”