In NRC*NEXT werden drie stellingen van 50PLUS als onwaar betiteld. We hebben het nog even verder gecheckt.

 

1.       De ouderen hebben de laatste jaren het meest in koopkracht ingeleverd.

Het lijkt ingewikkeld. Mensen met alleen maar AOW krijgen er bij 2% stijging 14 of 20 euro bruto per maand bij. Daar moeten alle prijsverhogingen van betaald worden, ook de verhogingen die bij de koopkracht berekeningen buiten beschouwing blijven zoals de belastingen en overheidstarieven. Mensen met een pensioen hebben de afgelopen jaren geen indexering gehad en lopen op prijzen en lonen tussen de 6 en de 10 % achter. Dat gaat de komende jaren ook nog verder en er komen forse kortingen tot 7% bovenop. Niemand die zoveel inlevert. Wie Google intikt bij alleenverdiener met kinderen en tweemaal modaal ziet dat volgens het Kunduzakkoord er sprake is van hooguit 1% koopkrachtverlies . Mensen met een AOW-uitkering en een pensioen boven de 10.000 euro gaan er 3,25% op achteruit. (Bron RTL-nieuws)

De redactie van NRC*Next liet in een mail van 27 augustus aan 50PLUS weten dat ze inmiddels hebben vastgesteld dat "de ouderen er volgens berekeningen over de komende jaren er inderdaad op achteruit gaan en mogelijk wel het meeste." De redactie verdedigt de eerdere publicatie door te verklaren dat men checkte welke groep over de afgelopen jaren het meest heeft ingeleverd. 

 

2.       40 procent van de 65-jarigen gaat nooit op vakantie.

Dat moet zijn en was ook zo bedoeld: 65 plussers.  Het tegendeel wordt niet door de krant aangetoond. De gecorrigeerde stelling is dus niet onwaar.

Ook op dit punt nuanceert de redactie van NRC*Next de eerdere publicatie door toe te geven dat men inderdaad alleen keek naar 65-jarigen. "Dat aandeel kan nooit 40% zijn."

 

3.       In 2010 ging van alle vacatures 5 procent naar de 55-plusser, in 2011 was dat gedaald naar nog maar 2 procent.

50PLUS had zich hierbij gebaseerd op gegevens gepubliceerd door NRC. We dachten die bron te kunnen vertrouwen. Maar als het al in 2010 slechts 2% was, dan maakt dat de zaak alleen maar erger. Dan is het structureel heel erg laag en hebben de bestaande partijen er de afgelopen jaren geen verandering in weten te brengen. Geen reden om wezenlijk 50PLUS aan te vallen.

Hoewel in de krant geen (door 50PLUS gevraagde) rectificatie werd afgedrukt, schrijft redacteur Reinier Kist: "Ook de krant maakt fouten en dat blijkt ook nu."

 

4.       De stelling 4 werd al als juist bestempeld. We kunnen nu dus aannemen dat ook de rest van het verkiezingsprogramma spijkerhard is. Dat stemt ons buitengewoon tevreden.