Viola Holt

 

“De zorg wordt door de overheid afgebroken en daardoor komen steeds meer senioren in de problemen. Kijk naar de thuis- en mantelzorg. Veel ouderen zijn door de gevestigde politieke partijen in de steek gelaten en dat is voor mij een belangrijke reden om me in te zetten voor 50PLUS.”


De voormalige succesvolle tv-presentatrice Viola Holt zegt dit in een interview in het blad Dichtbij. Viola Holt staat voor 50PLUS op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gooise Meren. Die verkiezingen zijn op 18 november in verband met de fusie van de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden.

De zorg is volgens Viola Holt een groot probleem. “Ouderen moeten kunnen rondkomen van hun AOW/pensioen. Wie als 50-plusser zijn baan kwijt raakt, vindt vaak geen andere baan. Dat betekent dat veel ervaring wegvalt. 50PLUS pleit ervoor dat ouderen kennis uitwisselen met jongeren. Dat kan tijdens lunchsessies in bedrijven. Senioren moeten meer hun stem laten horen. Dat kan via 50PLUS. Binnen enkele jaren bestaat de Nederlandse bevolking voor de helft uit 50-plussers. Voor hen willen wij er zijn”, zegt ze in de krant Dichtbij.

 

Toerisme, veiligheid, de bereikbaarheid van hulpdiensten en verkeersbeleid vindt ze andere belangrijke 50PLUS-items. Ook moeten meer ouderen leren omgaan met de computer. 'We isoleren steeds meer ouderen door de nieuwe technieken. Nu al wordt er door jongeren nauwelijks meer op een normale manier gecommuniceerd, alles gaat via apparaten. Zo krijg je misverstanden tussen jong en oud”, aldus Viola Holt, die in Muiderberg woont.

 

Ze brengt ook naar voren dat ze voorstander is van het weer invoeren van schoolzwemmen en van het instellen van wijkraden. “Inwoners moeten betrokken worden bij hun eigen wijk. Ook hier is communicatie met de gemeente van groot belang.” Ook vindt Viola Holt dat winkeliers zélf moeten bepalen of zij open zijn op zondag. Ze wijst erop dat 50PLUS voor een bindend referendum bij belangrijk gemeentelijke zaken is en dat de relatie politiek-burger hoe dan ook beter moet worden.