Van Rooijen mei 2015

 

Er mag begin 2017 niet gekort worden op de pensioenen. Dat bracht 50PLUS-senator Martin van Rooijen naar voren in een debat in de Eerste Kamer. De fractie vindt het ook niet nodig en zelfs ongewenst dat Europa zich gaat bemoeien met ‘ons Nederlandse unieke aanvullende pensioenstelsel’. 


Van Rooijen sprak ook de verwachting uit dat met de huidige zeer lage rentes spaarders hun geld bij de banken weghalen en dat dit tot verzwakking van de banken zal leiden. “In Nederland komt de klap ook hard aan. Wij sparen veel met netto 0 rente en wij hebben 1.300 miljard  in pensioenfondsen. Die fondsen zouden in 2017 gedwongen kunnen worden tot kortingen, terwijl de rendementen de laatste 30 jaar 6 tot 7% bedroegen. Kortingen enkele weken voor de verkiezingen: het kabinet zal nu al in paniek verkeren over het domme marktrentebeleid. Alle waarschuwingen over het veel te rentegevoelige financieel toetsingskader worden weggewuifd. De lage rente is niet alleen een ramp voor de deelnemers van de pensioenfondsen, werkenden en niet meer werkenden, maar ook voor de spaarders.”

 

Bij de algemene Europese beschouwingen dinsdag 8 maart in de Eerste Kamer constateerde de 50PLUS-fractie dat er onder de oudere en jongere generaties wantrouwen en cynisme heersen over Europa. “Wat kunnen wij verwachten? Kunnen wij nog vertrouwen hebben? Worden de belangen van de kleine landen en van de jongeren en ouderen in Europa voldoende behartigd? De indruk bestaat dat die niet goed worden behartigd”, sprak senator Van Rooijen.

 

Met betrekking tot onze pensioenen had hij het over de ‘zeer zware lobby van de verzekeraars in Europa’. “Onze pensioenpot van 1.300 miljard is een uitdagende prooi voor de verzekeraars die het al zwaar genoeg hebben door de afkalvende levensverzekeringmarkt. Nederland heeft gelukkig nog precies voldoende bondgenoten  - ik tel ze elke dag - om Brussel buiten de deur te houden, althans voorlopig. Het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie is daarbij een grote steun. Wij houden de Europese toezichthouder voor verzekeraars en de pensioensector goed in de gaten. Het kan een veelkoppig monster worden als er een nieuwe crisis zou uitbreken.”

 

De 50PLUS-senator ging ook in op de gezondheidszorg. Daarover zei hij onder meer: “Wat kunnen wij in Europa verwachten van de gezondheidszorg? Uitwisseling van kennis en methoden kan ertoe leiden dat wij het beste kunnen worden voor de zorg en voor de ouderen.”

 

Over vrede en veiligheid bracht van Rooijen naar voren: “In de laatste 50 à 60 jaar hebben we een Europa gehad zoals dat bedoeld was door de oprichters: afhankelijk van elkaar willen zijn en samenwerken. Nu lijkt het eigen belang te prevaleren boven het gemeenschappelijk belang en ontstaat er boosheid, soms woede, naar elkaar. We zien brexit, het tegenover elkaar staan in Europa van het voormalige Oostblok tegenover West-Europa, en economische verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa. Er ontstaan scheuren in de muren en gemeenschappelijke waarden lijken weg te gaan.” Over de Europese begroting is het standpunt van 50PLUS dat de rem moet op de toename van de begroting. 

Ook ging Van Rooijen in op het associatieverdrag met Oekraïne. “Het verdrag is getekend en valt niet te veranderen. Er ontstaat een rommelig debat over het referendum in Nederland, met argumenten voor en tegen. Het is de taak van het kabinet om het getekende verdrag te verdedigen. Laat de burger zich dan in alle vrijheid uitspreken! Maar laten we ons wel realiseren dat het volk van Oekraïne de sterke wil had, heeft en houdt om zich op Europa te blijven richten.”

 

Ook het vluchtelingenprobleem betrok de 50PLUS-fractie in haar bijdrage aan de algemene Europese beschouwingen. “Volgens het kabinet komen de hoge aantallen er alleen als we niets doen. Maar wat gebeurt er als we bij de aanpak met beleid toch op hogere aantallen uitkomen?  Wat doet het kabinet als het toch tegenzit, nog los van de financiële consequenties?  Wat kan de NAVO effectief doen, naast toezicht? Komt de grens- en kustwacht, waarover wordt gesproken onder het Nederlandse voorzitterschap, snel tot stand?”, waren vragen die senator Van Rooijen stelde.

Voor Syrië ziet 50PLUS alleen een diplomatieke oplossing voor het conflict, waarbij de Verenigde Staten en Europa samen moeten werken. “Dat is eigenlijk de enige oplossing voor het indammen van de vluchtelingenstroom en het menswaardig opvangen van de echte vluchtelingen”, vroeg Van Rooijen, die  Libië een minstens zo groot probleem noemde.

 

© 8 maart 2016