Gezondheidszorg 

Als het gaat om preventie in de gezondheidszorg worden ouderen als verloren groep beschouwd. 50PLUS vindt dit onterecht en zot. Want preventie is voor iedereen van levensbelang.


Dat bracht Henk Krol donderdag 31 maart namens 50PLUS naar voren bij een Kameroverleg met minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid.  Preventie bij ouderen krijgt beleidsmatig en financieel nauwelijks aandacht, vindt 50PLUS. Terwijl iemand nooit te jong of te oud is om baat te hebben bij preventie. Voor aller welbevinden én om zorgkosten te besparen.

 

De belangrijkste passages uit de inbreng van Tweede Kamerlid Krol in het Kameroverleg waren:

 

“Preventie loont. En preventie bij ouderen zeker. 50PLUS is blij dat er eindelijk meer aandacht is hiervoor, algemeen en bij ouderen, maar de brief van de bewindslieden roept nog wel vragen op. Gesteld wordt dat er vaker over dan met ouderen gesproken wordt; de urgentie die leeft voor preventie en gezondheid bij jongeren is minder aanwezig bij preventie en ouderen. Ouderen worden onterecht als verloren groep beschouwd en preventie krijgt beleidsmatig en financieel nauwelijks aandacht. Dat is te zot. En dat terwijl hier een wereld te winnen valt voor besparingen, en niet in de laatste plaats voor ieders welbevinden.”

 

“50PLUS is dan ook blij dat de minister en staatssecretaris meer de regie willen gaan nemen in het preventiebeleid, maar vindt dat de brief over preventie bij ouderen nog te weinig urgentie uitstraalt. Hoeveel budget is extra beschikbaar? Per wanneer? Wanneer is in beeld welke landelijke preventieprogramma’s moeten worden aangepast? Wanneer heeft het RIVM zijn aanbevelingen voor gemeenten klaar? Zijn er concrete resultaten en doelen geformuleerd, en zijn de bewindslieden ervan overtuigd dat hiermee de versnippering in het preventiebeleid afdoende wordt ondervangen?”

 

“50PLUS heeft vaak aandacht gevraagd voor preventieve vaccinatie van ouderen tegen gordelroos en longontsteking. Aandoeningen die voor ouderen gepaard gaan met een grote ziektelast én extra zorgkosten door bijvoorbeeld ziekenhuisopname. Blijft de situatie zoals zij is en zijn deze vaccins alleen beschikbaar voor ouderen die het zelf kunnen betalen? Terwijl in omringende landen deze vaccinatie standaard wordt aangeboden aan 70-plussers. Als het echt niet lukt voor alle 70-plussers, is de minister dan alsnog bereid te kijken naar een regeling voor kwetsbare groepen als verpleeghuisbewoners, zoals 50PLUS eerder voorstelde?”

 

“Wat is de reden dat de beoordeling van de vaccinatie tegen longontsteking zoveel vertraging oploopt dat het advies pas na de pilotperiode volgt? Hoe belangrijk vindt minister Schippers het eigenlijk zelf dat ouderen deze vaccinaties standaard aangeboden krijgen? Neem de regie, zo vraag ik de minister. Daarnaast heeft het RIVM informatie over gordelroosvaccinatie op haar website gezet. Welke informatievoorziening mogen wij nog meer verwachten hierover?”

 

“Dan de medicatiebeoordeling. Een belangrijk preventiemiddel bij uitstek. Kan de minister aangeven of dit op schema ligt? Op welke wijze houdt zij op dit punt de vinger aan de pols? Heeft zij dit inmiddels weer aangekaart bij betrokken partijen?”

 

“En is er aandacht voor over- en ondergewicht, ondervoeding, roken en alcoholgebruik zoals staatssecretaris Van Rijn heeft toegezegd mee te nemen in zijn overleg met de ouderenbonden over preventie? Iedereen lacht als ik erover begin, maar het zijn serieuze problemen onder senioren, met of zonder zorg.”

 

© 31 maart 2016