Foto: FreeImages

 

Bijna 40 procent van de gepensioneerden kan niet rondkomen van het pensioen. Zij bezuinigen op dagelijkse boodschappen en zelfs op zorgkosten zoals medicijnen. Bijna 30 procent  geeft aan niet nóg verder te kunnen bezuinigen; de bodem is voor hen bereikt.

 

De verontrustende cijfers komen uit een enquête van ouderenbond ANBO onder bijna negenduizend gepensioneerden. Het onderzoek bevestigt nog eens de vele zorgelijke berichten die dagelijks bij 50PLUS binnenkomen. Ouderen – met name met alleen AOW en een klein pensioen – zuchten onder de steeds verder oplopende kosten terwijl hun pensioen niet geïndexeerd wordt en er in de toekomst zelfs kortingen tot 10 procent dreigen. De koopkracht van ouderen gaat er alsmaar verder op achteruit en de inkomenskloof tussen niet-werkenden en werkenden wordt steeds groter. In het Belastingplan 2016 van het kabinet is veel te weinig rekening gehouden met ouderen, vandaar dat 50PLUS tegen dit plan heeft gestemd.

 

De regering beloofde ‘lastenverlichting voor iedereen’, maar daar is voor veel gepensioneerden weinig of niets van te merken, zo blijkt ook nu weer uit de enquête van ANBO. Ruim 40 procent van de ondervraagden zegt dat aanpassing van de regels waar pensioenfondsen zich aan moeten houden een oplossing is voor de pensioenproblemen. 50PLUS is het daarmee eens en strijdt al lang voor ingrijpen van het kabinet. De zeer hoge buffereisen die door de overheid zijn bepaald zijn er mede de oorzaak van dat de pensioenfondsen niet kunnen indexeren. Het kabinet kan dus wel degelijk ingrijpen!

 

Krol WNL18042016

 

Henk Krol, leider van de fractie van 50PLUS in de Tweede Kamer, bevestigde vanmorgen in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland van Omroep WNL dat het kabinet wel degelijk in staat is om ogenblikkelijk iets te veranderen aan de zorgwekkende situatie waarin veel ouderen momenteel verkeren. “Maar het lijkt of het kabinet niet naar de noodkreet van die ouderen wíl luisteren”, aldus Krol.

 

Onlangs verklaarde Krol dat niemand mensen op straat nog kan uitleggen dat de pensioenvermogens groter zijn dan ooit, maar dat de kans op pensioenindexatie al jaren uit beeld is. “Met alleen maar begrip van het kabinet kunnen gepensioneerden geen rekeningen betalen. Voor de pensioenen is het vijf voor twaalf”, zei de politiek leider van 50PLUS.

 

Henk Krol merkte recentelijk ook op dat van koopkrachtverlies onder grote groepen mensen sprake is. “Het kabinet beweert er voor te willen zorgen dat er ‘geen mensen door het ijs zakken’. Maar dat lukt volstrekt onvoldoende voor groepen ouderen, alleenstaande oudergezinnen en niet-westerse huishoudens. Daar moet een meer gerichte aanpak voor komen. De kans op langdurige armoede is uitgerekend het grootst onder 55 tot 65-jarigen”, sprak Kamerlid Krol.

 

50PLUS diende onlangs nog 3 moties in die allemaal te maken hadden met het pensioen. 50PLUS drong er in de moties bij het kabinet op aan maatregelen te treffen om pensioenindexatie te realiseren en om kortingen tegen te gaan. Maar die moties – waarvan ook vandaag door het onderzoek weer blijkt dat die voor veel gepensioneerden van wezenlijk belang zijn – haalden het niet. Ook de motie van 50PLUS waarin gevraagd werd om een evenwichtige samenstelling van de besturen van pensioenfondsen (met ook ouderen erin!) werd door een meerderheid van de Tweede Kamer weggestemd.

 

Klik HIER om de tv-uitzending met Henk Krol terug te zien.

 

De ANBO start vandaag een e-cardactie om het kabinet te bestoken met protestkaarten. Het kabinet zou de spelregels voor pensioenfondsen moeten versoepelen of moeten sleutelen aan de rekenrente. Daarnaast wil ANBO dat ouderen die het moeilijk hebben worden gecompenseerd.

 

Op de foto: Henk Krol samen met de presentatrice Roos Moggre van Goedemorgen Nederland en strafrechtadvocaat Mark Teurlings.