Beurs Leeg Foto SXC

 

Volgend jaar geen pensioenkortingen, maar pensioenen indexeren. Dat vraagt de Tweede Kamerfractie van 50PLUS in moties die zijn ingediend in het Kamerdebat over de herziening van het pensioenstelsel.

 

50PLUS wil ook van het kabinet dat het géén verdere herziening van het pensioenstelsel doorzet. Fractieleider Henk Krol sprak woensdag 20 april in het overleg met met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken van een helder signaal dat 50PLUS wilde afgeven voor het kabinet. “Zet géén verdere stelselherziening door. Zet géén verdere fundamentele stappen met betrekking tot het pensioenstelsel voordat er duidelijkheid is over een evenwichtige, rechtvaardige en voor alle partijen aanvaardbare transitie.”

 

Krol legde dit signaal vast in een motie waarover later gestemd wordt. Hij riep in dezelfde motie het kabinet op met voortvarendheid de positie van pensioenfondsen te analyseren, en zo spoedig mogelijk voorstellen te presenteren om pensioenkortingen in 2017 te voorkomen, of op enigerlei wijze te compenseren. In een tweede motie vroeg de 50PLUS-Kamerfractie aan het kabinet de herziening van het pensioenstelsel over te laten aan het volgende kabinet. Dit uit oogpunt van vereist breed draagvlak voor het pensioenstelsel.