gas1

 

De Tweede Kamer heeft een motie van 50PLUS aangenomen inzake schade als gevolg van gaswinning in Groningen. Daarin wordt de regering gevraagd ook plaatsgebonden bedrijven van kleine en oudere ondernemers die schade kunnen ondervinden, te betrekken bij de beoordeling van schrijnende gevallen.

 

De motie van 50PLUS, die werd ontraden door minister Kamp van economische zaken, was mede ingegeven door het feit dat bedoelde ondernemers voor hun oudedagsvoorziening grotendeels afhankelijk zijn van de waarde die hun bedrijf vertegenwoordigt naast de vastgoedwaarde en de verkoopbaarheid van hun bedrijf.

 

De fractie vindt, gesteund door een Kamermeerderheid, dat het niet zo mag zijn dat door bedrijfsbeëindiging als gevolg van het ontbreken van economisch perspectief, de oudedagsvoorziening van ondernemers gevaar loopt.

 

Vorige week in het Kamerdebat over de schade door aardbevingen als gevolg van gaswinning zei Norbert Klein: “De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van menselijk handelen door onze gaswinning. Dan heeft de veroorzaker ook de plicht op te draaien voor de schade.”

 

De negatieve gevolgen van de gaswinning zijn een probleem van héél Nederland en van alle Nederlanders, stelde Klein. “Zij hebben volop geprofiteerd en zullen nog profiteren van de Nederlandse gaswinning in Groningen.”

 

De 50PLUS-fractie ziet het kabinetsbesluit inzake de gaswinning niet als een flinke stap op weg naar herstel van het vertrouwen in Groningen. Zij beschouwt het voorgenomen beleid als een eerste noodverband met de kennis van nu, die nog met onzekerheden wordt omgeven.

 

Volgens Norbert Klein zijn ook voor de komende drie tot vijf jaar het risico op bevingen en de zwaarte daarvan met vele onzekerheden omgeven. Hij vroeg of het inderdaad zo is dat tegen het advies van het Staatsstoezicht op de mijnen (SodM), de minister instemt met het winningsplan van de NAM.

 

“Hoe denkt de minister het vertrouwen in Groningen terug te winnen door toch door te gaan met omvangrijke gaswinning? Waarom is het gekozen scenario het beste? Wat is concreet het verwachte effect van het kabinetsbesluit? Met hoeveel procent nemen de aardbevingskans en de zwaarte van aardbevingen naar verwachting af, door de voorgestelde productievermindering in Loppersum, en de gedeeltelijke verschuiving van winning naar het zuiden? En is dat eigenlijk niet een verschuiving van het probleem”, vroeg de fractieleider van 50PLUS.

 

De fractie wil dat om te beginnen alle schrijnende gevallen binnen een half jaar een bevredigende oplossing aangeboden krijgen, waarbij ook psycho-sociale schade hierbij alle aandacht verdient.

 

Klein zei begrepen te hebben dat vermogensschade van huizenbezitters die niet verhuizen, op geen enkele wijze gecompenseerd wordt. Maar ondertussen daalt hun WOZ-taxatiewaarde en worden bijvoorbeeld verbouwingshypotheken steeds moeilijker.

 

“In álle gevallen moet schade vergoed worden als deze veroorzaakt wordt door bevingen als gevolg van aardgaswinning. Dat geldt ook voor bedrijven, in het bijzonder de zelfstandige kleinbedrijven. Een bedrijf dat minder waard wordt als gevolg van de bevingen, is immers óók minder waard als pensioenvoorziening”, zei hij.

 

Er zit nog voor ongeveer € 150 miljard aan monetaire waarde in de Nederlandse bodem. 50PLUS pleit er voor met een groot deel hiervan een ‘vergrijzingsfonds’, een Aardgasfonds voor Toekomstige Generaties te vormen. De blijvende baten hiervan kunnen bijdragen aan meer duurzame welvaart ook als het gas op is, en gebruikt worden voor het opvangen van de vergrijzingproblematiek en daarmee samenhangende financiering van de AOW.

 

Het kabinet gebruikt volgens 50PLUS de aardgasbaten eigenlijk alléén om het financieringstekort te verminderen. Om daarmee de staatsschulden niet naar volgende generaties door te schuiven. Het is volgens 50PLUS nog maar de vraag of toekomstige generaties daar het meeste bij gebaat zijn.

 

Norbert Klein: “Kabinet, kijk verder dan de dag van vandaag. Kijk verder dan de vijf jaar van het kabinetsbesluit. Zet in op goed schadeherstel, en een energiebeleid met minder gaswinning voor de toekomst.”