Norbert Klein 2013 004


Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft een motie van wantrouwen overleefd. 50PLUS behoorde tot de oppositiepartijen die de motie steunden maar geen meerderheid vormden. Fractieleider Norbert Klein kreeg onvoldoende antwoord op wat hij zag als de hamvraag.

 

In het Kamerdebat over de afluisterpraktijken van de inlichtingdiensten zei Klein dat voor 50PLUS  de hamvraag was of en hoe het vertrouwen kon worden en hersteld  nu de betrouwbaarheid van de overheid en de geloofwaardigheid van de minister in het geding waren.


“Voor ons geldt vooral de vraag hoe wij op openbare informatievoorziening, in dit geval door de minister van Binnenlandse Zaken, kunnen rekenen. Openbare informatievoorziening die accuraat, betrouwbaar en tijdig moet worden gegeven. Het is voor 50PLUS onbegrijpelijk dat het pas door een rechtszaak mogelijk wordt geacht om de Kamer te informeren. Dat zou betekenen dat de informatieplicht naar de Kamer afhankelijk is van het al dan niet door derden aanspannen van een rechtszaak”, aldus Norbert Klein.


Na alle uitleg en excuses van de PvdA-minister bleef er twijfel bij 50PLUS en steunde zij een motie van wantrouwen tegen Plasterk.


“De argumenten van de minister om de gevolgde kronkelige en weinig consequente weg te kiezen in de informatieverstrekking aan de Kamer zijn voor 50PLUS onvoldoende geloofwaardig en overtuigend. Ze leiden voor onze fractie niet tot het benodigde herstel van het vertrouwen in deze minister”, bracht de fractieleider van 50PLUS naar voren.