Beurs Leeg Foto SXC

 

In de komende jaren kunnen de pensioenen niet of nauwelijks worden aangepast aan de inflatie. Die voorspelling doet topman Henk Brouwer van pensioenreus Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABP. Dit betekent dat de koopkracht van ouderen opnieuw fors zal worden aangetast.

 

Brouwer reageert op het plan van staatssecretaris Klijnsma (sociale zaken) om per 1 januari 2015 een nieuw zeer streng pensioenstelsel in te voeren. Hij verwacht dat fondsen zoals het ABP minimaal vijf jaar de pensioenen niet of slechts gedeeltelijk kunnen aanpassen aan de inflatie. Als het indexeren van pensioenen achterwege blijft, kan het koopkrachtverlies van ouderen oplopen tot 10 procent, zo voorspelt hij.

 

In het nieuwe stelsel dat Klijnsma wil invoeren, worden pensioenfondsen verplicht veel grotere reserves aan te houden dan nu. Pas als een fonds een reserve heeft van zo’n 30 procent mogen de pensioenen volledig worden aangepast aan de inflatie. Net als de meeste fondsen heeft ABP thans een reserve van zo’n 10 procent. Om te kunnen groeien naar 30 procent is het onontkoombaar dat er wordt bespaard op de pensioenen, met name door het jarenlang overslaan van de indexaties.

 

50PLUS wil dat mensen die vanwege het afkopen van een klein pensioen zijn gekort op de AOW-partnertoeslag, hiervoor met terugwerkende kracht gecompenseerd worden. Dat heeft de Tweede Kamer-fractievoorzitter van 50PLUS, Norbert Klein, gezegd tijdens een algemeen overleg.

 

Het afkopen van een zogenaamd klein pensioen door een pensioenfonds kan een korting op de AOW-partnertoeslag opleveren. De afkoop wordt door de SVB namelijk gezien als inkomen, wat daardoor eenmalig stijgt. Een onrechtvaardige situatie vindt 50PLUS. Het gaat namelijk niet om een eenmalig inkomen, maar om de afkoop van uitgesteld loon.

 

Als het pensioenfonds het pensioen direct in de maand waarin men 65 jaar wordt afkoopt, dan vervalt voor die maand de partnertoeslag. De partner heeft zelf als gevolg van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd dan twee maanden nog geen recht op een AOW-uitkering. Als de afkoop twee maanden later had kunnen plaatsvinden, ofwel vanaf het tijdstip dat de partner ook AOW-gerechtigd is, dan wordt er niet gekort.

 

Los van het tijdstip van uitbetalen, wijst Norbert Klein erop, dat er reeds veel gedupeerden zijn die niet meer geholpen zijn met het wijzigen van toekomstig beleid. Deze mensen moeten volgens 50PLUS een compensatie krijgen voor deze korting.

 

Nederland moet meer werk maken van het langer aan de slag houden van oudere werknemers. Dat concludeert de OESO in een rapport. Fractievoorzitter Norbert Klein van 50PLUS: “Dit rapport onderstreept het belang van het 50PLUS-speerpunt dat deze regering meer moet doen om 50-plussers aan het werk te krijgen en te houden.”

 

Norbert Klein heeft inmiddels een debat in de Tweede Kamer met de minister van sociale zaken en werkgelegenheid aangevraagd. “Nederland wil dat mensen langer blijven werken, maar dan moet dit kabinet ook maatregelen nemen die dat mogelijk maken.”

 

Als voorbeeld noemt Klein de Beleidsagenda 2020 waarin werkgevers en vakbonden hebben afgesproken dat de arbeidsparticipatie van werknemers van 55 jaar en ouder rond 2020 niet meer mag verschillen van de gemiddelde arbeidsparticipatie van de 55-minner.

 

Klein: “Hier zit weinig voortgang in. Dat komt volgens minister Asscher door de voortdurende crisis die primair aandacht vraagt voor problemen op de korte termijn. Daardoor is er minder ruimte voor inspanningen op het realiseren van de doelstellingen op de lange termijn. Een zorgelijke situatie, want ondanks die voortdurende crisis is de AOW-leeftijd wel verhoogd, wat maakt dat mensen langer moeten doorwerken”.

 

De OESO vindt maatregelen die dit kabinet neemt nog onvoldoende en doet aanbevelingen die ook in het recent gepresenteerde actieplan van 50PLUS ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid voorkomen. Norbert Klein roept minister Asscher dan ook op om dit 50PLUS-actieplan, dat hij op 1 april ontving , te gaan uitvoeren.