Nagel Struijlaard maart 2014

 

50PLUS-voorzitter John Struijlaard en oud-partijvoorzitter Jan Nagel maken deel uit van een comité van verontruste Nederlanders die in een gezamenlijke verklaring het kabinet oproepen zorgvuldig om te gaan met de zorgsector en de behandeling van twee grote wetten uit te stellen.

 

Het comité vreest voor tienduizenden ontslagen in de zorg, het sluiten van verzorgingshuizen, veel onzekerheid bij ouderen en een grote achteruitgang van de thuiszorg.

 

De volledige tekst van de verklaring luidt: “We worden ouder. Maar soms gaat het ouder worden gepaard met gebreken, waar ondersteuning bij nodig is. Het kabinet van PvdA en VVD wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Daarom is er voor veel ouderen die zorg nodig hebben geen plek meer in een verzorgingshuis: 800 verzorgingshuizen worden met sluiting bedreigd. Maar tegelijkertijd wordt er door het kabinet óók flink bezuinigd op de thuiszorg, huishoudelijke verzorging (40%) en de dagbesteding en begeleiding (25%) Dit kan niet. Je kunt niet de verzorgingshuizen sluiten, terwijl ook in de thuiszorg wordt gesneden. Natuurlijk is het prettig als ouderen die dat willen, langer thuis kunnen blijven wonen. Ouderen die thuis willen blijven wonen, moeten dat dan ook kunnen, mét voldoende zorg. Maar door de bezuinigingen hebben onze ouderen niet opeens minder zorg nodig. De plannen van dit kabinet met de zorg leiden tot grote onzekerheid bij onze ouderen. Mag ik in het verzorgingshuis blijven wonen of gaat het sluiten? Krijg ik nog wel thuiszorg? Maar ook bij gemeenten, werkgevers en werknemers in de zorg is grote onzekerheid. Dit leidt tot massaontslagen onder zorgpersoneel, tot 120.000 zorgmedewerkers verliezen hun baan.  Wij roepen het kabinet daarom op om nu af te zien van deze grote bezuinigingen en in ieder geval de behandeling van de zorgwetten Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ) tenminste 1 jaar uit te stellen. Onze ouderen mogen zorgvuldigheid van de politiek verwachten. “

 

Het initiatief voor de verklaring is uitgegaan van de Abvakabo FNV. John Struijlaard en Jan Nagel van 50PLUS waren, toen zij benaderd werden,  onmiddellijk bereid deel te nemen aan het comité van verontruste Nederlanders en de verklaring te steunen. Van het comité maken onder anderen mensen uit de politiek, maatschappelijke bewegingen en de sport deel uit.

 

In een toelichting op de verklaring zegt het  comité: “Als ouderen langer thuis moeten blijven wonen, zoals het kabinet wil, kun je niet óók nog zo fors bezuinigen op de thuiszorg. De gemeenten worden per 1 januari verantwoordelijk voor deze zorgtaken, en dat is al een hele stap, maar ze moeten dit ook met fors minder geld doen. Het kabinet zal vaart willen maken met de behandeling van de twee grote zorgwetten. Wij vinden dit onverantwoord. Als je onze maatschappij al op deze manier wilt omvormen, en verzorgingshuizen wilt sluiten, dan moet de zorg thuis op orde zijn. En dat is nu niet het geval.”

 

Daarom moet de behandeling van de zorgwetten Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ) tenminste 1 jaar worden uitgesteld, is de overtuiging van comité van verontruste Nederlanders.