waterstof1Feiten en fabels. Er wordt ontzettend veel gesproken over de energietransitie en de klimaatverandering. Veel gesproken, maar weinig gedaan. Laten we eens wat zaken bekijken.

Klimaatverandering: die is een feit. Echter hoe ontstaat deze? Het klimaat op aarde verandert al miljoenen jaren. Zo heeft het water op aarde vele malen hoger gestaan. De aarde is grotendeels bedekt geweest met ijs en er zijn woestijnen geweest op plekken waar nu bossen en rivieren zijn. Heeft de mens er dan geen invloed op? Dat denk ik wel. Door onze manier van leven, de uitstoot van industrie, verkeer etc. hebben we wel degelijk invloed op bijv. de opwarming van de aarde. De vraag is alleen in welke mate.

In Nederland willen we voorop lopen bij het invoeren van duurzame energie. Tegenstanders hiervan geven aan dat het overgaan van Nederland op duurzame energie slechts een druppel op een gloeiende plaat is. Voorstanders geven dan weer aan dat er toch iemand het goede voorbeeld moet geven. De vraag is dan, hoe moeten we hier mee omgaan? 

Ik ben van mening dat we in Nederland te weinig lange termijn visie hebben of ontwikkelen. We kijken alleen naar oplossingen voor de korte termijn, zonder echt te investeren in langere termijn oplossingen. Het is een feit dat gas een zeer schone, maar niet duurzame, energiebron is. In Nederland wil men van het gas af. Tegenstanders geven dan al gauw aan dat dit een zeer schone vorm van energie is en dat er in andere plekken op de wereld veel vervuilendere energiebronnen worden gebruikt. Denk aan de bouw van meer dan 200 nieuwe kolencentrales in China, of dichterbij de bruinkoolinstallaties en mijnen in buurland Duitsland, net over de grens bijv. Gas is in voldoende mate aanwezig, dus waarom dan van het gas af? Ik vind dat we de provincie Groningen niet langer moeten belasten met de gevolgen van de gaswinning in het noorden van het land.

Maar ik vind ook dat we ons voor gaslevering niet moeten vastleggen aan de levering door een onbetrouwbaar land als Rusland. Dat wel doen levert ons uit aan de grillen van een in mijn ogen niet geheel betrouwbare partner. Maar wat dan? Men heeft het nu vaak over het werken met warmtepompen. Logisch, als je denkt aan de korte termijn, want die zijn er al, al zijn ze voor de gemiddelde gebruiker onbetaalbaar. En dat is nu net waar het om draait. Het blijkt dat ons huidige gasleidingnet, met wat kleine aanpassingen, prima te gebruiken is voor waterstof. Waterstof is eenvoudig te produceren, kost relatief weinig en uitermate geschikt als warmte- of elektriciteitsbron. Dat geldt trouwens ook onze vervoerscapaciteit. Iedereen staart zich blind op elektrische auto's. En dat terwijl auto's met een brandstofcel (waterstof dus), goedkoper zijn in het gebruik, een grotere actieradius hebben, sneller zijn volgeladen (5 min. i.p.v. 20 min. snel laden) en thuis aangesloten kunnen worden als externe stroombron. Waterstof is prima op te wekken met de combinatie windturbines op zee en elektrolyse en sinds kort ook op zonnevelden. Waterstof kan nu al worden opgewekt en is in mijn ogen geschikt voor zowel de korte als de lange termijn. 

Maar dan op de echt lange termijn? Kernenergie is een zeer schone energiebron. Echter er komt radioactief afval bij vrij. Afval wat honderden jaren actief blijft. Willen we dat? En verder hebben kernreactoren een slechte naam door ongevallen in Tsjernobyl en Fukushima. Maar wat zouden we vinden van een vorm zonder een grote hoeveelheid radioactief afval? Zonder de gevaarlijke straling? Al in de jaren 60 van de vorige eeuw ontdekte men dat men energie kon opwekken met gesmolten zout reactoren. Zgn. Thoriumcentrales. Eén van de redenen waarom men daar niet mee verder is gegaan, is dat men bijv. het uranium die bij kerncentrales vrijkomt kon gebruiken in de kernwapenindustrie. Wat mij betreft moeten we voor de langere termijn kijken naar dit soort oplossingen. Tegenstanders geven aan dat het wel 25 jaar kan duren tot de eerste gesmolten zout reactor operationeel kan zijn. Ja, en? Dat is dus wat mij betreft juist de crux. Lange termijn denken, dat loont. Dus laten we proberen om af te stappen van de planningshorizon van een paar jaar. Kijk naar de langere termijn. Niet heel Nederland volplempen met horizonvervuilende windturbines of eindeloze velden met zonnepanelen. Geen onbetaalbare maatregelen, maar zoeken naar betaalbare oplossingen. Volgens mij zijn die er. Niet vandaag, maar wel binnen afzienbare tijd. Voorop lopen in de klimaattransitie is wat mij betreft helemaal niet verkeerd. Maar dan wel met een blik naar de toekomst. Met een lange termijn visie. Dan ben je volgens mij pas echt goed bezig.