zaalHet is donderdag 11 juli. Formeel de eerste dag van het zomerreces. Reces; raar woord eigenlijk.

In eerste instantie zou je zeggen dat is “vakantie”. Maar dat zou inhouden dat politici, dus ook onze fulltime vertegenwoordigers wel heel veel vakantie zouden hebben. Nee formeel staat reces voor vergadervrije periode. Dus als er geen rare politieke konijnen uit de hoed komen hebben wij bij de Staten dus eigenlijk gewoon vakantie. Deze laatste formele werkweek zit er echt bijna op.

Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van Arnold Boukes van de griffie. Arnold ging met pensioen na 40 jaar bij de Provincie gewerkt te hebben.  Zo iets kan en mag je niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Namens 50PLUS Overijssel waren Jolanda en ondergetekende bij de receptie aanwezig. Deze receptie was druk bezocht en dat doet dan ook recht aan de jarenlange trouwe diensten van Arnold.

image3Week 28 zelf werd gedomineerd door de PS vergadering van woensdag. Hier zat vooral veel voorbereidingstijd voor Linda, Ria en Fred in. Er stonden een tweetal belangrijke onderwerpen op de agenda. De monitor (waar staan we op dit moment) en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). En uiteraard stond de agenda bol van de moties vreemd. Vreemd genoeg stond Lithium Werks nog steeds niet op de agenda. Maar volgens onbevestigde bronnen komt de accountant vandaag met zijn bevindingen. Dat dat nu in het reces plaatsvindt schijnt zuiver toeval te zijn. Ook werden deze woensdag diverse commissieleden benoemd, ikzelf maak vanaf gisteren formeel deel uit van de hoor- en bezwaarcommissie. En Dirk van Dijk van de SGP werd in het zonnetje gezet vanwege zijn 25 jarig jubileum in de Staten.

Maar dan de Statenvergadering inhoudelijk; 50PLUS kon zich niet vinden in de PIP Punthuizen. Het gaat hier over onteigening en maatregelen om gebied Punthuizen natuurlijk te versterken. Echter Punthuizen ligt direct aan de Duitse grens. En er is niet zeker gesteld dat de te nemen maatregelen ook bij onze Duitse buren worden gerealiseerd. Sterker nog, op nog geen 500 meter van de grens wordt een kippenboerderij drastisch vergroot. Helaas was het gros van de Staten het niet met ons eens en dus wordt deze PIP gewoon doorgezet. En dan de monitor. U kunt deze zelf nalezen: https://monitoroverijssel2019-1.pcportal.nl/ . In grote lijnen konden we ons daar wel in vinden. Wel hebben we bedenkingen bij de Programmatische Aanpak Stikstof EN hetgeen vermeld staat over Kanaal Almelo - de  Haandrik. Bij die laatste was niet duidelijk waar nu exact door de Provincie maatregelen genomen gaan worden om schade voor omwonenden te verhelpen of te voorkomen.

fountain 3024237 960 720Er waren verder totaal nog 10 moties vreemd. Van een aantal daarvan waren we medeondertekenaar. Helaas werden er twee hiervan aangehouden; die van verstrekking van gratis drinkwater en die van de beperking van de gaswinning Eesveen. Relatief vroeg rond 20.00 uur was de vergadering ten einde. En ook had Kees op deze woensdag een bespreking met de accountant. Deze had wat gemakkelijk te beantwoorden vragen betreffen onze boekhouding.

Vandaag heeft de fractievoorzitter nog een tweetal zaken te regelen. Om 15.00 uur heb ik een bespreking met een ambtenaar v.w.b. de viering van 75 jaar bevrijding in 2020 en om 16.00 uur nemen we afscheid van de gedeputeerden; Hesther Maij en Annemieke Traag. En vrijdag besluit de fractie dit Statenjaar door even gezellig met elkaar bij te praten. En dan kan het reces echt beginnen. Dit impliceert ook een “Keek op de week” vrije periode. U zult ons even moeten missen. Het nieuwe Statenjaar begint pas weer op 6 september. Dus even afkicken dan maar. Ik wil vanaf deze plaats alle trouwe lezers danken voor hun belangstelling. En ik wens hen die eventueel gaan genieten van een welverdiende vakantie veel plezier en hoop dat ze er volop van kunnen genieten. Het leven is al kort genoeg.

Tot de volgende Keek (in het nieuwe Statenjaar), Fred

fredsite

Nog meer columns van Fred


Verkiezingsprogramma 50PLUS Overijssel

Klik HIER om het verkiezingsprogramma te lezen