memory museumIk zei het vorige week al, het wordt een goed gevulde week. Op maandag had Ria een kennismakingsgesprek met Natuur en milieu in Zwolle. Een goed gesprek, waarbij de weidevogels en de wolf niet mochten ontbreken. Ik zelf had het genoegen om I.h.k.v. 75 jaar bevrijding, de opening van het Memorymuseum in Nijverdal te mogen bijwonen.

Gezien het feit dat 50PLUS Overijssel van mening is dat er meer veteranen betrokken moeten worden bij dit soort happenings was ik blij dat de directie mij in de gelegenheid stelde om veteranen hierbij uit te nodigen. En die waren er dan ook. Ik mocht zelf drie veteranen op leeftijd, de oudste (Henk) zelfs 95 jaar maar goed te pas, ophalen en begeleiden. De opening door minister Arie Slob was prima georganiseerd. De jongeren waren ook vertegenwoordigd en deze mochten hun eigen gemaakte gedicht over de vrede voorlezen. Uiteraard mocht een rondgang door het vernieuwde museum niet ontbreken. Een echte aanrader. 

riet gebiedDinsdag had ik eerst een bijeenkomst met de riettelers in Kalenberg. Hierbij maakten zij hun zorgen kenbaar over hun voortbestaan. De huidige subsidieregelingen lopen eind dit jaar af en dan? Ook lieten zij in het veld zien tegen wat voor een problemen zij aanlopen en waarom juist hier het onmogelijk is om met grote machines te werken. Dinsdagavond mocht ik als adviseur van het Provinciale bestuur acteren.

Woensdag was een echt lange dag. Om 09.00 uur was de fractie al op het Provinciehuis aanwezig. Eerst waren er commissie vergaderingen. Hierbij passeerden de begroting, waarbij m.n. de energietransitie (Linda en Fred), hitte, droogte en wateroverlast (Ria en Linda) en aantrekkelijk wonen (Fred en Ria) de belangrijkste onderwerpen waren. 
Vervolgens waren er nog commissievergaderingen over Landbouw en natuur, waarbij m.n. de vervuiling van voormalige gaswinning besproken werden en er was de commissie bestuur en financiën waarbij ook werd geïnventariseerd of er mogelijk een andere wijze van het kiezen van de Eerste Kamer zou moeten plaatsvinden.
Om 16.00 uur was het Presidium bijeen en na het avondeten ging om 18.00 uur de Statenvergadering van start. Deze was een verlenging van die van twee weken geleden en hier werden de nog niet behandelde onderwerpen besproken. Je zou verwachten dat we nu op tijd gereed zouden zijn maar helaas. Jolanda en ik waren om 23.00 uur pas gereed om huiswaarts te keren en dan waren de moties vreemd (15 stuks) nog niet eens behandeld.

euroregioDonderdagmiddag had ik een symposium in Hengelo betreffende grensoverschrijdend OV. Dit was georganiseerd door de Rocov, een belangenvereniging van reizigers. Er blijkt toch nog wel wat verbetering mogelijk. Uitstappen bij de grens om dan over te moeten stappen aan de andere zijde is m.i. niet meer van deze tijd. 

En vrijdagmiddag mocht ik in Zwolle het provinciaal jeugddebat mede begeleiden. Ook dit was weer een mooie manier om te zien wat jongeren bezig houdt op politiek gebied. 
En de week was hiermee dan ook mooi afgesloten. Volgende week: Statenspel, werkbezoek Overijssels Provinciaal Grondbezit, een informatiesessie betreffende stikstofproblematiek en een sessie van de woonkeuken.

Tot de volgende Keek, Fred

Lees hier de eerder verschenen  "Keek op de week"


Verkiezingsprogramma 50PLUS Overijssel

Klik HIER om het verkiezingsprogramma te lezen