50PLUSCONCEPTAGENDA 50PLUS ALGEMENE VIRTUELE* VERGADERING

ZATERDAG 12 DECEMBER 2020

START 10.00 UUR – EINDE VERGADERING 14.00 UUR

1. Opening door de voorzitter: Jan Nagel

2. Vaststelling agenda

3. Goedkeuring verslag Algemene Leden Vergadering 3 oktober 2020 met bijlagen - Bijlagen: 1 - 2 - 3 - 4

4. Instelling onafhankelijke stemcommissie

5. Beantwoording van de vragen aan het Hoofdbestuur die via mail zijn gesteld in de periode 28 november – 9 december 2020, 09.59 uur. Deze vragen worden individueel of thematisch beantwoord door de voorzitter.

6. Amendementen en moties (die tot vrijdag 4 december 2020 om 23.59 uur ingediend zijn bij de secretaris)

7. Financiën
7.1 Begroting 2021
Het Hoofdbestuur is voornemens tijdens Algemene Vergadering de definitieve begroting 2021 als amendeerbaar stuk te agenderen.
7.2 Benoeming leden Financiële commissie

Pauze 12.00 uur – 12.30 uur

8. Presentatie verkiezingsprogramma door Hoofdbestuur goedgekeurd (Niet amendeerbaar)

9. Presentatie Lijst kandidaten TK2021

10. Toespraak lijsttrekker

11. Sluiting door voorzitter

* De vergadering wordt digitaal gehouden bij HB-besluit van woensdag 16 september jl.

© 16 oktober 2020