50PLUSDiverse leden hebben vragen gesteld hoe het nu verder gaat met het conceptverkiezingsprogramma. Omdat de procedure al eerder gewijzigd was, volgt hier volledigheidshalve het schema tot aan de ALV op 12 december.

• Maandag 9 november: leden ontvingen het conceptprogramma en kunnen moties/amendementen indienen gedurende 14 dagen (HHR art. 5.2.3),

• Maandag, 23 november, 23.59 uur: laatste dag indienen moties/amendementen op het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hierna behandelt het HB de amendementen en stelt na overleg met de programmacommissie het programma vast (HHR 5.2.3 en 5.2.7).

• Het HB legt het vastgestelde programma ter instemming (ja/nee) aan de Algemene Ledenvergadering voor op 12 december. Dit programma kan niet meer geamendeerd worden.
Besproken wordt nog extra bijeenkomsten te organiseren voor het stellen van vragen. Hierbij zullen namens de programmacommissie aanwezig zijn de voorzitter van de commissie, prof. dr. Erik de Graaff en onze lijsttrekker Liane den Haan.

OPROEP AAN DE INDIENERS
Vooropgesteld dat het recht op indienen van amendementen en moties op geen enkele manier ingeperkt mag worden, doet het HB een oproep aan de leden zorgvuldig van dit recht gebruik te maken. De laatste tijd is er een gewoonte ontstaan dat sommige en vaak dezelfde leden een grote hoeveelheid voorstellen indienen. Om de behandeling werkbaar te doen zijn, wordt gevraagd zo mogelijk op hoofdlijnen te reageren. Kleinere zaken en redactionele wijzigingen kunnen per e-mail ingediend worden en zullen vervolgens behandeld worden. Eensgezind en met enthousiasme gaan we daarna de verkiezingstijd en strijd in!

Namens het Hoofdbestuur,

Jan Nagel
voorzitter


© 13 november 2020