50PLUSCONCEPTAGENDA 50PLUS ALGEMENE VIRTUELE VERGADERING

ZATERDAG 12 DECEMBER 2020

START 10.00 UUR – EINDE VERGADERING 14.00 UUR

1. Opening door de voorzitter: Jan Nagel.

2. Vaststelling agenda

3. Goedkeuring verslag Algemene Leden Vergadering 3 oktober 2020 met bijlagen - Bijlagen: 1 - 2 - 3 - 4

4. Instelling onafhankelijke stemcommissie

5. Beantwoording van de vragen aan het Hoofdbestuur die via mail zijn gesteld in de periode 28 november – 9 december 2020, 09.59 uur. Deze vragen worden individueel of thematisch beantwoord door de voorzitter.

6. Amendementen en moties die ingediend zijn bij de secretaris [klik hier]

7. Financiën
7.1 Begroting 2021 [klik hier]
Het Hoofdbestuur is voornemens tijdens Algemene Vergadering de definitieve begroting 2021 als amendeerbaar stuk te agenderen.
7.2 Benoeming leden Financiële commissie. De namen van de kandidaten worden op de website gepubliceerd en gaan volledigheidshalve nogmaals hierbij [klik hier] [Motivatie Karel Lankenau] [Motivatie Jakob Germs]

Pauze 12.00 uur – 12.30 uur

8. Vaststelling verkiezingsprogramma door Hoofdbestuur goedgekeurd. [klik hier]

9. Vaststelling Lijst kandidaten TK2021 [klik hier] voor de kandidaten en [klik hier] voor de begeleidende uitleg. Tijdens de ALV wordt een toelichting en motivatie gegeven door de selectiecommissie. 

10. Toespraak lijsttrekker

11. Sluiting door voorzitter

Klik op onderstaande link om live mee te kijken 

https://youtu.be/fZVfzZu0akk