“Een duidelijk eerherstel voor Henk Krol, ook al konden de journalisten die eerder complete pagina’s hadden gevuld kennelijk opeens hun pen niet meer vinden”, stelt Jan Nagel in de laatste partijkrant van 50PLUS.  

Kort na de Tweede Kamerverkiezingen kreeg de fractie van 50PLUS veel positieve aandacht. “In de peilingen steeg de partij zelfs naar 18 zetels, mede door het goede optreden van politiekleider Henk Krol.”

 

Eerste Kamer-fractievoorzitter, partijoprichter en erelid Jan Nagel vervolgt: “Maar Henk Krol bleek ook vijanden te hebben die hem in de pers belaagden. Zelfs het woord ‘fraude’ viel en er werd over tonnen gesproken. In oktober 2014 werd er aangifte gedaan wegens subsidiefraude. De kranten en journaals meldden het zeer prominent. De schade voor 50PLUS was enorm.”

 

Het tij is echter gekeerd, zo concludeert Jan Nagel. “Onlangs – vijftien maanden na de aangifte – deelde het Openbaar Ministerie per brief mee dat er gedurende al die tijd een feitenonderzoek was gedaan. De brief, die ondertekend is door Officier van Justitie W.M. van Horen, eindigt met de zin: ‘Dit onderzoek levert geen verdenking op en wordt daarom verder gestaakt’.”

 

Nagel spreekt van een ‘duidelijk eerherstel’ en hij verwijt zijn oud-collegajournalisten dat ze daarover ‘kennelijk opeens hun pen niet meer konden vinden nadat ze eerder complete pagina’s hadden gevuld’.  

 

Verder in de ledenkrant van 50PLUS een interview met Henk Krol over zijn eventuele beschikbaarheid als lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

 

U kunt de 50PLUS Krant hier lezen.

 

© 29 maart 2016