50PLUS is vertegenwoordigd in alle Provinciale Staten. In totaal zestien statenleden komen op voor de belangen van 50-plussers in de provincies.

Speerpunten van de Statenfracties van 50PLUS zijn onder meer het behoud van de koopkracht van ouderen en zwakkeren, die zo lang mogelijk veilig zelfstandig moeten kunnen blijven wonen, en veilige mobiliteit en goed openbaar vervoer voor een leefbaarder samenleving.


Eigen website

Alle provinciale afdelingen van 50PLUS hebben een eigen website. Klik op de link hieronder om naar de site van de gewenste provincie te gaan.

Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg