Jan Zoetelief partijkantoor 2018Ik zal er niet omheen draaien en meteen met de deur in huis vallen: ik stel me herkiesbaar als voorzitter van 50PLUS voor een volgende – nu volledige – periode. 

Zo. Duidelijk toch? Daar hou ik van! Ik wil ook duidelijk zijn in wat ik wil met 50PLUS. Welke kant ik de partij – samen met iedereen die bij 50PLUS betrokken is en zich betrokken voelt – op wil sturen. We zijn na de laatste algemene vergadering de weg opgeslagen van vernieuwing. Op uitdrukkelijk verzoek van de leden. Want – zo vinden onze leden – negen jaar na de oprichting is 50PLUS gesetteld. De kleuterjaren zijn voorbij, het speelkwartier ook. We gaan op volwassenheid af. En iedereen weet: op weg naar volwassen worden moet je door de puberteit. Een tijd van zoeken naar identiteit en eigenheid. Van zoeken naar de grenzen van wat mogelijk is. Het zoeken dus naar vernieuwing. 

Na de drukke en spannende tijd tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart wil ik het proces van vernieuwing binnen de partij vol doorzetten. Ik wacht met smart op waar de Commissie Partijvernieuwing mee komt: hun adviezen kunnen we bij dit proces heel goed gebruiken. Ik zal ook nog meer contact zoeken met de achterban om te zien en te horen wat daar leeft.

Het goed luisteren naar de achterban en het juist vertalen en interpreteren van hun visies zal een grote uitdaging worden. Want het is nu eenmaal zo dat velen wel roepen om vernieuwing, maar als puntje bij paaltje komt toch wensen te behouden wat men heeft. Die tegenstelling is voor mij vooral een stimulans om door te gaan met het vernieuwingsproces! Het schrikt me niet af en houdt me niet tegen. Ik ben het gewend: het overgangsjaar waarin ik voorzitter was zat vol met het overwinnen van zulke paradoxen.

De komende jaren wil ik me als partijvoorzitter inzetten voor verbreding, verdieping en verbinding voor, tussen en met leden, bestuurders, waterschappen, provincies en steden. We gaan wat mij betreft werken met nieuwe, geavanceerde stemtechnieken die er voor kunnen zorgen dat leden thuis kunnen meebeslissen. En ik wil modernere vormen van samenwerking invoeren die meer effect genereren en meer debat opleveren. Samen met alle geledingen binnen de partij en alle mensen die – net als ik – geloven in onze partij wil ik grote stappen zetten op weg naar verdere volwassenheid. Ik wil verder als voorzitter om 50PLUS te dienen.

Jan Zoetelief
Voorzitter 50PLUS
 
(Ter info: de openstelling van kandidaatstellingen voor de verkiesbare bestuursfuncties vindt plaats op 3 maart aanstaande, red.)