Jan Zoetelief 50PLUS ALVMet het vertrek van minister Halbe Zijlstra wordt plotsklaps heel zichtbaar hoe een destijds bedacht ‘leugentje’ als een boemerang kan terugslaan.

Er is al veel over geschreven.

Bij mij kwam de vraag op in hoeverre een mens en een bestuurder zo’n situatie kan voorkomen? Ik besef goed dat een bestuurder loepzuiver dient te zijn, en zeker een minister die altijd onder een vergrootglas van media ligt. Maar is het ook haalbaar? Staat de menselijke aard dat niet vaak in de weg? Het eerste antwoord dat dan meteen naar boven komt is ook het meest simpele: altijd en overal eerlijk, transparant en open zijn.

Maar is dat logische antwoord ook datgene wat je in de dagelijkse praktijk kan verwachten? Niemand hangt immers graag de vuile was buiten over diens organisatie, of brengt graag een ander in verlegenheid. Hoe vaak gebeurt er iets waar je als bestuurder onverwachts mee wordt geconfronteerd en waar de eerste gedachtes die opkomen niet meteen ‘openheid’ en ‘transparantie’ zijn? Een conflict tussen twee of meerdere mensen bijvoorbeeld, waar media lucht van krijgen en waar je je dan af moet vragen of open en eerlijk communiceren niet meer kwaad doet dan goed? Iedere bestuurder zal deze situaties herkennen en iedere bestuurder wordt dan ook voor dilemma’s geplaatst.

Tegelijkertijd besef ik terdege dat een mens naarmate hij ouder wordt veelvuldiger met lastige kwesties wordt geconfronteerd en dat heiligen nu eenmaal schaars zijn op deze aardbol. Toch streeft eenieder van ons naar het beste en wil niemand het lot van Halbe Zijlstra ondergaan.

Aan dat laatste klamp ik me dan ook vast; de gedachte dat de intenties meestal goed zijn, maar dat de uitvoering wel eens kan haperen. We zijn immers allemaal mens met alle deugden en gebreken die daar mee samenhangen. Dat maakt een misstap niet minder ernstig, maar maakt deze wel menselijk.

En hoort politiek naast open en transparant niet ook menselijk te zijn?

50PLUS hecht heel veel waarde aan integriteit en integer handelen en geeft daar ook zeer veel aandacht aan. Onze vertegenwoordigers en kandidaten worden gescreend, getoetst en uitgeplozen, om zo de toets van kritiek te kunnen weerstaan. Niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk om zoveel als maar menselijk mogelijk is een persoonlijk drama te voorkomen.

Het besturen van een organisatie is dan ook geen gemakkelijke en eenvoudige taak, en kent dilemma’s waar je op voorhand niet aan denkt. Maar besturen is ook leuk en geeft een unieke inkijk in de organisatie en al wat erbij komt kijken.

Op 3 maart zijn de kandidaatstellingen geopend voor de diverse functies binnen het hoofbestuur van 50PLUS, en op 17 maart kunt u zich kandideren voor een van de vele andere vacatures die 50PLUS kent. Ik nodig u graag uit om u te kandideren.

Jan Zoetelief
Partijvoorzitter 50PLUS