Jan Zoetelief partijkantoor 2018Democratie is een breed begrip met vele verschijningsvormen. Voor de één is er pas sprake van democratie wanneer iedereen over alle wetgeving kan stemmen. Een ander vindt het al democratisch genoeg als een aantal afgevaardigden voor de hele bevolking de keuzes maakt. 

Voor de politieke partijen in het Nederlandse bestel is een democratische grondslag een vrijblijvende keuze. Zo zijn er partijen met slechts één lid; dat ene lid bepaalt – zeg maar gerust ‘dictatoriaal’ – alles. Er zijn ook partijen waar de leden geen enkele inspraak hebben. Er zijn – gelukkig – ook partijen waar ieder lid álle ruimte krijgt om zijn mening en keuzes kenbaar te maken!

Ik ben trots op de interne partijdemocratie van 50PLUS. Was die er niet, dan zou ik waarschijnlijk nooit de eer gehad hebben gehad zitting te nemen in het partijbestuur. De democratische grondslag van onze partij is de ruggengraat van de vereniging die ieder lid de kans geeft om bij te dragen aan de doelstellingen zoals beschreven in onze beginselverklaring. 

Maar naast kracht herbergt democratie ook zwakte. Het wordt niet voor niets door de Griekse filosoof Plato ‘de minst slechte bestuursvorm’ genoemd. Reden voor deze omschrijving is dat de macht – zowel in een goede als een verkeerde context – in een democratie het meest verspreid is. Zeker in deze tijd van ‘fake news’ worden veel meningen en keuzes gebaseerd op aannames en zwartmakerij. Denk bijvoorbeeld maar aan de veel gehoorde stelling ‘alle ouderen zijn rijk’ waarop de huidige regering zijn pensioenbeleid baseert… 

Ook binnen onze partij komt de zwakte van de democratie af en toe bovendrijven. Door emoties gedreven wordt de nuance wel eens uit het oog verloren en staan media vooraan om dat in geuren en kleuren op te tekenen.

U als lid heeft binnenkort weer de kans om vooral de krácht van onze partijdemocratie te laten zegevieren. Op de komende Algemene Vergadering van 26 mei bepaalt u de bemensing van het partijbestuur en diverse commissies. Zij gaan de koers van 50PLUS voor de komende jaren bepalen. 

In mijn column van vorige week heb ik u als kandidaat-voorzitter deelgenoot gemaakt van mijn kijk op de toekomst van onze partij. Ik heb aangegeven daar graag een bijdrage aan te willen blijven leveren. Ook alle overige bestuurskandidaten verdienen de mogelijkheid om hun plannen, wensen en visie aan u kenbaar te maken. De komende weken zult u dan ook de wekelijkse ‘column van de voorzitter’ moeten missen, maar krijgt u de gelegenheid om alle bestuurskandidaten en hun plannen beter te leren kennen.

Ook dat hoort bij democratie! 

Jan Zoetelief
Voorzitter 50PLUS