Nico van ScheijndelBesturen is zorgen voor

De uitdrukking besturen is vooruit zien kennen we allemaal wel, maar besturen is ook zorgen. Zorgen voor een goed klimaat binnen de partij, zodat er ruimte is voor meningen en discussie. Deze discussie is nodig voor het vormen en scherpen van ons gedachtengoed. Zorgen is voorzieningen treffen zodat in alle geledingen van de Nederlandse democratie ruimte is voor ontwikkeling. Zorgen is budget vrijmaken voor campagnes en ontwikkelingen zodat een beweging kan ontstaan waarin de ouderen van Nederland en al die anderen die zich herkennen in 50PLUS, een thuis vinden. Zorgen is vrijwilligers aan de partij binden zodat we voldoende menskracht hebben om onze campagnes te voeren en de Nederlandse bevolking te enthousiasmeren voor de partij. We moeten zorgen dat 50PLUS er toe doet in Nederland. We moeten zorgen dat ouderen er toe doen in Nederland, ongeacht ras, geloof, sekse, seksuele oriëntatie, gezond of beperkt, of hoe we ook in het leven staan.

Ik solliciteer naar de functie van algemeen bestuurslid van het hoofdbestuur van de partij omdat deze zorgtaken me na aan het hart liggen. Als lid van de kerngroep van de Rotterdamse 50PLUS die streed voor zetels in de Rotterdams Raad kwam ik verschillende losse eindjes tegen die voor een jonge partij misschien logisch zijn. Maar voor een partij die nu in alle geledingen van de democratie afgevaardigden heeft, slordige tekortkomingen. Ik solliciteer naar de functie als algemeen bestuurslid van het hoofdbestuur om deze zorgtaken serieus te nemen en oplossingen te helpen vormgeven.

Sinds mijn 18de houd ik me bezig met ouderen, eerst als verpleegkundige, later als leidinggevende in zorginstellingen en weer later als financieel/juridisch adviseur. Ik doe en deed dat voor mijzelf, voor Plus magazine en sinds 2015 met mijn collega bij Akto. In dit laatste bedrijf ligt de nadruk op het afwikkelen van nalatenschappen. Wet- en regelgeving waar ouderen mee te maken hebben is mijn dagelijkse praktijk. Deze kennis wil ik beschikbaar stellen voor het hoofdbestuur zodat er niet alleen bestuurd wordt, maar dat ook de kennis van ouderen en dat waar ouderen mee te maken hebben beschikbaar is. Juist deze praktijkkennis lijkt mij onmisbaar in een bestuur dat wil zorgen en de lijnen voor de toekomst wil uitzetten.

Nico van Scheijndel

Besturen is zorgen voor

De uitdrukking besturen is vooruit zien kennen we allemaal wel, maar besturen is ook zorgen. Zorgen voor een goed klimaat binnen de partij, zodat er ruimte is voor meningen en discussie. Deze discussie is nodig voor het vormen en scherpen van ons gedachtengoed. Zorgen is voorzieningen treffen zodat in alle geledingen van de Nederlandse democratie ruimte is voor ontwikkeling. Zorgen is budget vrijmaken voor campagnes en ontwikkelingen zodat een beweging kan ontstaan waarin de ouderen van Nederland en al die anderen die zich herkennen in 50PLUS, een thuis vinden. Zorgen is vrijwilligers aan de partij binden zodat we voldoende menskracht hebben om onze campagnes te voeren en de Nederlandse bevolking te enthousiasmeren voor de partij. We moeten zorgen dat 50PLUS er toe doet in Nederland. We moeten zorgen dat ouderen er toe doen in Nederland, ongeacht ras, geloof, sekse, seksuele oriëntatie, gezond of beperkt, of hoe we ook in het leven staan.

Ik solliciteer naar de functie van algemeen bestuurslid van het hoofdbestuur van de partij omdat deze zorgtaken me na aan het hart liggen. Als lid van de kerngroep van de Rotterdamse 50PLUS die streed voor zetels in de Rotterdams Raad kwam ik verschillende losse eindjes tegen die voor een jonge partij misschien logisch zijn. Maar voor een partij die nu in alle geledingen van de democratie afgevaardigden heeft, slordige tekortkomingen. Ik solliciteer naar de functie als algemeen bestuurslid van het hoofdbestuur om deze zorgtaken serieus te nemen en oplossingen te helpen vormgeven.

Sinds mijn 18de houd ik me bezig met ouderen, eerst als verpleegkundige, later als leidinggevende in zorginstellingen en weer later als financieel/juridisch adviseur. Ik doe en deed dat voor mijzelf, voor Plus magazine en sinds 2015 met mijn collega bij Akto. In dit laatste bedrijf ligt de nadruk op het afwikkelen van nalatenschappen. Wet- en regelgeving waar ouderen mee te maken hebben is mijn dagelijkse praktijk. Deze kennis wil ik beschikbaar stellen voor het hoofdbestuur zodat er niet alleen bestuurd wordt, maar dat ook de kennis van ouderen en dat waar ouderen mee te maken hebben beschikbaar is. Juist deze praktijkkennis lijkt mij onmisbaar in een bestuur dat wil zorgen en de lijnen voor de toekomst wil uitzetten.

Nico van Scheijndel